Ścieżka nawigacji

Konsultacje społeczne i inne działania konsultacyjne

Tytuł

EU initiatives for the enforcement of EU rules on freedom of movement for workers

Obszary polityki

Employment and Social Affairs

Grupy docelowe

All citizens, national, regional and local authorities, trade unions, employers, ONGs, academics, other stakeholders with an interest in the free movement of workers

Czas trwania konsultacji
Od :     17/06/2011     do :   12/08/2011
Cel konsultacji

The objective of the consultation is to assess how to best ensure the enforcement of the right to free movement of workers and contribute to the removal of obstacles. The European Commission wishes to obtain input from relevant stakeholders and citizens for possible future initiatives and actions in this regard.

Jak przesłać odpowiedź

The questionnaire is available in all EU languages. We welcome contributions from citizens, organisations and public authorities.

The questionnaire is available online to be completed:

Answers can also be sent by e-mail to the following address: empl-b4-public-consultation@ec.europa.eu

Zobacz dokument konsultacyjny
 
Zobacz kwestionariusz:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=freeMovementCit&lang=en

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=freeMovementOrg&lang=en
Dokumenty źródłowe i inne, powiązane konsultacje
Dane kontaktowe
dział Komisji : Directorate-General Employment, Social Affairs and Inclusion - Unit B4: Free movement of workers, coordination of social security schemes
e-mail : empl-b4-public-consultation@ec.europa.eu
adres pocztowy :European Commission - Directorate-General Employment, Social Affairs and Inclusion - Unit B4: Free movement of workers, coordination of social security schemes - Rue Joseph II, 27 08/75 B-1040 Brussels Belgium
Zobacz odpowiedzi

Aby zapewnić przejrzystość, organizacje zostały poproszone o podanie do wiadomości publicznej istotnych informacji na swój temat poprzez zarejestrowanie się w unijnym rejestrze służącym przejrzystości oraz zobowiązanie się do przestrzegania jego kodeksu postępowania. Odpowiedzi przedłożone przez organizacje niezarejestrowane są publikowane oddzielnie.

Wyniki konsultacji i kolejne etapy działania
Ochrona danych osobowych

Oświadczenie o ochronie prywatności

  pdf English