Ścieżka nawigacji

Konsultacje społeczne i inne działania konsultacyjne

Tytuł

Public consultation on a possible successor instrument to the EU programme for employment and social solidarity – Progress 2007-2013

Obszary polityki

Employment and social solidarity

Grupy docelowe

This public consultation targets key stakeholders of the PROGRESS programme, in particular relevant authorities in the participating countries, including public employment services, local and regional authorities, specialised bodies provided for under Union law; social and economic partners; NGOs; higher education institutions and research institutes, experts in evaluation, and the media. It covers all PROGRESS participating countries: EU Member States, EFTA/EEA and candidate countries, and one pre-candidate country.

Czas trwania konsultacji
Od :     04/04/2011     do :   27/05/2011
Cel konsultacji

The Commission has undertaken the review of its financial instruments for the next post-2013 multiannual financial framework. The EU programme for employment and social solidarity, – PROGRESS (2007-2013), is also subject to a review. In this context, DG Employment, Social Affairs and Inclusion invites you to take part in the public consultation on a successor instrument. This public consultation aims to collect your insights and suggestions regarding the design, added value, objectives, actions, budget and delivery of such a successor instrument. Your input can help us shape it to best address your current and future needs.

Jak przesłać odpowiedź

The consultation is published on the Commission consultation website “Your Voice in Europe”. Responding to the consultation should be done online.

The questionnaire is available in all EU languages. However, replies in EN, FR and DE will allow faster analysis of results.

Zobacz dokument konsultacyjny
 
Zobacz kwestionariusz:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=progress&lang=en
Dokumenty źródłowe i inne, powiązane konsultacje
Public consultation on a possible successor instrument to the EU programme for employment and social solidarity Progress 2007 - 2013 - background document
pdf English
Dane kontaktowe
dział Komisji : European Commission Directorate-General Employment, Social Affairs and Inclusion Unit
e-mail : empl-progress@ec.europa.eu
adres pocztowy :European Commission Directorate-General Employment, Social Affairs and Inclusion Rue Joseph II, 27 08/75 B-1040 Brussels Belgium
Zobacz odpowiedzi

Aby zapewnić przejrzystość, organizacje zostały poproszone o podanie do wiadomości publicznej istotnych informacji na swój temat poprzez zarejestrowanie się w unijnym rejestrze służącym przejrzystości oraz zobowiązanie się do przestrzegania jego kodeksu postępowania. Odpowiedzi przedłożone przez organizacje niezarejestrowane są publikowane oddzielnie.

Wyniki konsultacji i kolejne etapy działania
Individual Responses
pdf English
Summary report
pdf English
Ochrona danych osobowych

Oświadczenie o ochronie prywatności

  pdf English