Ścieżka nawigacji

Konsultacje społeczne i inne działania konsultacyjne

Tytuł

Zielona księga na rzecz adekwatnych, stabilnych i bezpiecznych systemów emerytalnych w Europie

Obszary polityki

Sprawy gospodarcze, zatrudnienie i sprawy społeczne, rynek wewnętrzny

Grupy docelowe

Do wzięcia udziału w konsultacjach zachęcamy wszystkich obywateli oraz wszelkie organizacje. W szczególności oczekujemy na uwagi ze strony państw członkowskich, organów administracji publicznej, organizacji przedsiębiorców, partnerów społecznych i organizacji pozarządowych.

Czas trwania konsultacji
Od :     07/07/2010     do :   15/11/2010
Cel konsultacji

Europa stoi przed koniecznością zapewnienia swoim obywatelom adekwatnych, stabilnych i bezpiecznych systemów emerytalnych. Szybkie starzenie się społeczeństwa stawia przed systemami emerytalnymi wyzwania już teraz, a także w dłuższej perspektywie czasowej. Wiele państw członkowskich już przeprowadziło istotne reformy, jednak mogą one nie wystarczyć. Kryzys gospodarczy i finansowy spotęgował wyzwania demograficzne i uwidocznił braki niektórych systemów emerytalnych. Jeśli UE ma w wystarczającym stopniu wspierać i uzupełniać działania państw członkowskich na rzecz zapewnienia obywatelom adekwatnych i stabilnych emerytur, trzeba dokonać kompleksowego przeglądu europejskich ram dla koordynacji polityki i uregulowań prawnych, które są niepełne i rozdrobnione. Trzeba przy tym uwzględnić wzajemne powiązania, jakie istnieją między polityką społeczną, gospodarczą i regulacjami rynków finansowych. Zielona księga otwiera konsultacje dotyczące tego, w jaki sposób UE może osiągnąć ten cel.

Zobacz dokument konsultacyjny
pdf български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska
 
Zobacz kwestionariusz:
Zielona księga na rzecz adekwatnych, stabilnych i bezpiecznych systemów emerytalnych w Europie

pdf български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska
Dokumenty źródłowe i inne, powiązane konsultacje
Co nowego w UE: Wniosek UE – konsultacje społeczne w sprawie systemów emerytalnych
pdf български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska
Accompanying document to the Green Paper - towards adequate, sustainable and safe European pension systems
pdf English
Dane kontaktowe
dział Komisji : Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans, Dział E4: Ochrona Socjalna i Usługi Socjalne Dyrekcja Generalna ds. Gospodarczych i Finansowych, Dział B3: Reformy Rynku Pracy Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego i Usług – Instytucje Finansowe, Dział H2: Ubezpieczenia i Emerytury
Zobacz odpowiedzi

Given the volume of consultation responses received, the most manageable and timely way to publish the online responses is in an Excel file (MS Office) which may also allow for easier searching and comparison of specific answers.
Due to the length of some texts, the text of certain cells may not display fully or correctly on your PC screen (especially in the columns dedicated to general comments and question No.1).
Should this be the case and the content of a cell doesn't display fully or correctly on your PC screen:
select the cell where the text is not fully displayed with your mouse or arrows on the keyboard
copy the cell (press CTRL+C)
paste the copied content of the cell into any text editor (press CRTL+V).
This operation will allow you to view the full text.

Zobacz odpowiedzi na temat zielonej księgi nadesłane za pośrednictwem formularza online.

Zobacz odpowiedzi na temat zielonej księgi, które nie zostały nadesłane za pośrednictwem formularza online, lub inne materiały przedłożone jako uzupełnienie nadesłanych uwag.

Statystyki

Wyniki konsultacji i kolejne etapy działania
Sprawozdanie z konsultacji w sprawie zielonej ksiegi: „Na rzecz adekwatnych, stabilnych i bezpiecznych systemów emerytalnych w Europie”
pdf български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska
Full Summary of consultation responses to the Green Paper towards adequate, sustainable and safe European pension systems
pdf English
Ochrona danych osobowych

Oświadczenie o ochronie prywatności