Ścieżka nawigacji

Konsultacje społeczne i inne działania konsultacyjne

Tytuł

Public consultation on the preparation of a new EU Disability Strategy 2010-2020

Obszary polityki

Employment and social

Grupy docelowe

All citizens and organisations

Czas trwania konsultacji
Od :     04/11/2009     do :   04/01/2010
Cel konsultacji

To make progress towards the full recognition and enforcement of their rights, the European Commission is preparing a new EU Disability Strategy from 2010 to 2020.

This questionnaire asks for opinions on the problems of persons with disabilities and the ways to solve them. We appreciate replies from all citizens, organisations, businesses, academics and other stakeholders.

We will use the results of this public consultation to assess the possible impacts of different options for actions that can be included in the new Disability Strategy

Jak przesłać odpowiedź

We welcome contributions from citizens, organisations and public authorities.

  • If you are answering this consultation as a citizen, please click here to submit your contribution.
  • If you are answering this consultation on behalf of an organisation, please click here to submit your contribution.
  • If you are answering this consultation on behalf of a public authority, please click here to submit your contribution.

Received contributions will be published on the Internet. It is important to read the specific privacy statement attached to this consultation for information on how your personal data and contribution will be dealt with.

Zobacz dokument konsultacyjny
 
Zobacz kwestionariusz:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=disabilitystrategy3
Dokumenty źródłowe i inne, powiązane konsultacje
null
Dane kontaktowe
dział Komisji : EMPL/G3
e-mail : EMPL-G3-UNITE@ec.europa.eu
adres pocztowy :European Commission, 1047 Bruxelles.
Zobacz odpowiedzi

Aby zapewnić przejrzystość, organizacje zostały poproszone o podanie do wiadomości publicznej istotnych informacji na swój temat poprzez zarejestrowanie się w unijnym rejestrze służącym przejrzystości oraz zobowiązanie się do przestrzegania jego kodeksu postępowania. Odpowiedzi przedłożone przez organizacje niezarejestrowane są publikowane oddzielnie.

null
Wyniki konsultacji i kolejne etapy działania
Ochrona danych osobowych

Oświadczenie o ochronie prywatności