Ścieżka nawigacji

Konsultacje społeczne i inne działania konsultacyjne

Tytuł

Revision of the EU provisions on coordination of long-term care benefits and unemployment benefits (Regulation (EC) No 883/2004)

Obszary polityki

EU Social Security Coordination and Free Movement

Grupy docelowe

General public and organisations

Czas trwania konsultacji
Od :     05/12/2012     do :   05/03/2013
Cel konsultacji

Collection of opinions and experiences on EU law on social security in the situations with an EU cross-border element. In particular, the aim of the consultation is to gather ideas on how to remove existing problems or obstacles in the area of coordination of unemployment and long-term care benefits for persons who are in a cross-border situation.

 

Jak przesłać odpowiedź

Through online questionnaire (IPM)

Zobacz dokument konsultacyjny
 
Zobacz kwestionariusz:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=Benefits&lang=en
Dokumenty źródłowe i inne, powiązane konsultacje
Summary of Public Consultation on the coordination of long-term care and unemployment benefits in the EU
pdf English
Dane kontaktowe
dział Komisji : DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit B4
e-mail : empl-b4-unit@ec.europa.eu
adres pocztowy :DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit B4, Rue Joseph II 27 - 1049 Bruxelles
Zobacz odpowiedzi
You can now read a summary report about the public consultation on the coordination of long-term care and unemployment benefits in the EU.
Wyniki konsultacji i kolejne etapy działania
Ochrona danych osobowych

Oświadczenie o ochronie prywatności

  pdf English