Ścieżka nawigacji

Konsultacje społeczne i inne działania konsultacyjne

Tytuł

Consultation in view of a possible designation of 2012 as European Year for Active Ageing and Intergenerational Solidarity

Obszary polityki

Employment and social affairs

Grupy docelowe

Relevant stakeholders, such as EU-level NGOs, social partners, Member State governments and agencies as well as organisations representing regional and local governments, experts on ageing, intergenerational solidarity, communication and behavioural/attitude change.

Czas trwania konsultacji
Od :     01/06/2009     do :   31/07/2009
Cel konsultacji

 

Background

Following a conference on intergenerational solidarity in April 2008 under the Slovenian Presidency, there have been calls to organise a European Year for Active Ageing and Intergenerational Solidarity. Such a European Year should strengthen intergenerational solidarity by increasing the awareness of the contribution of older people to society and by spreading innovative measures which could help to mobilise the full potential of the ageing baby-boom cohorts.

The purpose of the present consultation is to collect ideas and suggestions from key stakeholders and experts on how to achieve the greatest possible impact with such a European Year and to help the Commission decide whether and how to organise a European Year.

Jak przesłać odpowiedź

We welcome contributions from citizens, organisations and public authorities.

  • If you are answering this consultation as a citizen, please click here to submit your contribution.
  • If you are answering this consultation on behalf of an organisation, please click here to submit your contribution.
  • If you are answering this consultation on behalf of a public authority, please click here to submit your contribution.

Received contributions will be published on the Internet. It is important to read the specific privacy statement attached to this consultation for information on how your personal data and contribution will be dealt with.

Zobacz dokument konsultacyjny
pdf Deutsch English français
 
Zobacz kwestionariusz:
http://europastag.empl.cec/employment_social/emplweb/families/docs/consultationsDocs/Consultation.doc
Dokumenty źródłowe i inne, powiązane konsultacje
Dane kontaktowe
dział Komisji : European Commission, Directorate General EMPL, E1
e-mail : empl-consultation-ey-2012@ec.europa.eu
adres pocztowy :Rue de la loi 200, 1049 Bruxelles
Zobacz odpowiedzi

Aby zapewnić przejrzystość, organizacje zostały poproszone o podanie do wiadomości publicznej istotnych informacji na swój temat poprzez zarejestrowanie się w unijnym rejestrze służącym przejrzystości oraz zobowiązanie się do przestrzegania jego kodeksu postępowania. Odpowiedzi przedłożone przez organizacje niezarejestrowane są publikowane oddzielnie.

Wyniki konsultacji i kolejne etapy działania
Summary of responses received
pdf English
Ochrona danych osobowych

Oświadczenie o ochronie prywatności

  pdf Deutsch English français