Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Openbare raadplegingen e.d.

Titel

EU initiatives for the enforcement of EU rules on freedom of movement for workers

Beleidsterrein(en)

Employment and Social Affairs

Doelgroep(en)

All citizens, national, regional and local authorities, trade unions, employers, ONGs, academics, other stakeholders with an interest in the free movement of workers

Raadplegingstermijn
Van :     17/06/2011     tot :   12/08/2011
Doel van de raadpleging

The objective of the consultation is to assess how to best ensure the enforcement of the right to free movement of workers and contribute to the removal of obstacles. The European Commission wishes to obtain input from relevant stakeholders and citizens for possible future initiatives and actions in this regard.

Hoe kunt u reageren?

The questionnaire is available in all EU languages. We welcome contributions from citizens, organisations and public authorities.

The questionnaire is available online to be completed:

Answers can also be sent by e-mail to the following address: empl-b4-public-consultation@ec.europa.eu

Lees de discussienota
 
Bekijk de vragenlijst:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=freeMovementCit&lang=en

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=freeMovementOrg&lang=en
Referentiedocumenten en andere relevante raadplegingen
Contactgegevens
bevoegde dienst : Directorate-General Employment, Social Affairs and Inclusion - Unit B4: Free movement of workers, coordination of social security schemes
е-mail : empl-b4-public-consultation@ec.europa.eu
postadres :European Commission - Directorate-General Employment, Social Affairs and Inclusion - Unit B4: Free movement of workers, coordination of social security schemes - Rue Joseph II, 27 08/75 B-1040 Brussels Belgium
Bekijk de reacties

Omwille van de transparantie verzoekt de Europese Commissie organisaties relevante informatie over zichzelf bekend te maken door zich in te schrijven in het transparantieregister van de EU en de bijbehorende gedragscode te ondertekenen. Reacties van organisaties die niet in dat register staan, worden apart gepubliceerd.

Resultaten van de raadpleging en follow-up
Bescherming van persoonsgegevens

Specifieke privacyverklaring

  pdf English