Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Openbare raadplegingen

Titel

Public consultation on the new EU occupational safety and health policy framework

Beleidsterrein(en)

Employment and Social Affairs

Doelgroep(en)

All citizens and organisations are welcome to contribute to this consultation. Contributions are particularly sought by representatives of Member States public authorities, social partner organisations, and stakeholders and experts with an interest in the area of occupational safety and health.

Raadplegingstermijn
Van :     31/05/2013     tot :   26/08/2013
Doel van de raadpleging

The main purpose of this consultation is to gather insights and contributions from the public further to results of the evaluation of the European Strategy on Safety and Health at Work 2007-2012. This should help identify current and future challenges in the occupational safety and health area, and identify solutions to address these challenges.

Hoe kunt u reageren?

Through online questionnaire (IPM)

Lees de discussienota
pdf English
 
Bekijk de vragenlijst:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=healthandsafety
Referentiedocumenten en andere relevante raadplegingen
External study on the evaluation of the European strategy on Safety and Health at Work 2007-2012
pdf English
Contactgegevens
bevoegde dienst : DG Employment, Social Affairs and inclusion, Unit B3
е-mail : EMPL-CONSULTATION-OSH@ec.europa.eu
postadres : DG Employment, Social Affairs and inclusion, Unit B3 - Euforum Building 10, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg
Bekijk de reacties

Omwille van de transparantie verzoekt de Europese Commissie organisaties relevante informatie over zichzelf bekend te maken door zich in te schrijven in het register van belangenvertegenwoordigers en de bijbehorende gedragscode te ondertekenen. Reacties van organisaties die niet in dat register staan, worden apart gepubliceerd.

Resultaten van de raadpleging en follow-up
Bescherming van persoonsgegevens

Specifieke privacyverklaring

  pdf English

    Share

  • Twitter Facebook Delen op Google+