Ga direct naar het kruimelpad en sla tools en taalkeuzemenu over

Openbare raadplegingen e.d.

Titel

Revision of the EU provisions on coordination of long-term care benefits and unemployment benefits (Regulation (EC) No 883/2004)

Beleidsterrein(en)

EU Social Security Coordination and Free Movement

Doelgroep(en)

General public and organisations

Raadplegingstermijn
Van :     05/12/2012     tot :   05/03/2013
Doel van de raadpleging

Collection of opinions and experiences on EU law on social security in the situations with an EU cross-border element. In particular, the aim of the consultation is to gather ideas on how to remove existing problems or obstacles in the area of coordination of unemployment and long-term care benefits for persons who are in a cross-border situation.

Hoe kunt u reageren?

Through online questionnaire (IPM)

Lees de discussienota
 
Bekijk de vragenlijst:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=Benefits&lang=en
Referentiedocumenten en andere relevante raadplegingen
Contactgegevens
bevoegde dienst : DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit B4
е-mail : empl-b4-unit@ec.europa.eu
postadres :DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit B4, Rue Joseph II 27 - 1049 Bruxelles
Bekijk de reacties

Omwille van de transparantie verzoekt de Europese Commissie organisaties relevante informatie over zichzelf bekend te maken door zich in te schrijven in het transparantieregister van de EU en de bijbehorende gedragscode te ondertekenen. Reacties van organisaties die niet in dat register staan, worden apart gepubliceerd.

Resultaten van de raadpleging en follow-up
Bescherming van persoonsgegevens

Specifieke privacyverklaring

  pdf English

    Share

  • Twitter Facebook Delen op Google+