Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

Konsultazzjonijiet pubbliċi u attivitajiet ta' konsultazzjoni oħrajn

Titlu

EU initiatives for the enforcement of EU rules on freedom of movement for workers

Qasam/Oqsma Politiċi

Employment and Social Affairs

Grupp(i) fil-mira

All citizens, national, regional and local authorities, trade unions, employers, ONGs, academics, other stakeholders with an interest in the free movement of workers

Perjodu ta' konsultazzjoni
Minn :     17/06/2011     sa :   12/08/2011
L-għan tal-konsultazzjoni

The objective of the consultation is to assess how to best ensure the enforcement of the right to free movement of workers and contribute to the removal of obstacles. The European Commission wishes to obtain input from relevant stakeholders and citizens for possible future initiatives and actions in this regard.

Kif tibgħat il-kontribuzzjoni tiegħek

The questionnaire is available in all EU languages. We welcome contributions from citizens, organisations and public authorities.

The questionnaire is available online to be completed:

Answers can also be sent by e-mail to the following address: empl-b4-public-consultation@ec.europa.eu

Ara d-dokument ta' konsultazzjoni
 
Ara l-kwestjonarju:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=freeMovementCit&lang=en

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=freeMovementOrg&lang=en
Id-dokumenti ta' referenza u oħrajn, konsultazzjonijiet relatati
Dettalji biex tikkuntattjana
○servizz responsabbli : Directorate-General Employment, Social Affairs and Inclusion - Unit B4: Free movement of workers, coordination of social security schemes
e-mail : empl-b4-public-consultation@ec.europa.eu
indirizz postali :European Commission - Directorate-General Employment, Social Affairs and Inclusion - Unit B4: Free movement of workers, coordination of social security schemes - Rue Joseph II, 27 08/75 B-1040 Brussels Belgium
Ara l-kontribuzzjonijiet

Fl-interess tat-trasparenza, l-organizzazzjonijiet ġew mistiedna jipprovdi lill-pubbliku bit-tagħrif rilevanti dwarhom infushom billi jirreġistraw fir-Reġistru ta' Trasparenza tal-UE u jissottomettu għall-Kodiċi ta' Kondotta tiegħu. Jekk l-organizzazzjoni mhix reġistrata, is-sottomissjoni tiġi ppubblikata separatament mill-organizzazzjonijiet reġistrati.

Ir-riżultati tal-konsultazzjoni u l-passi li jmiss
Il-protezzjoni tad-data personali

Stqarrija speċifika dwar il-privatezza

  pdf English