Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

Konsultazzjonijiet pubbliċi u attivitajiet ta' konsultazzjoni oħrajn

Titlu

Public consultation on a possible successor instrument to the EU programme for employment and social solidarity – Progress 2007-2013

Qasam/Oqsma Politiċi

Employment and social solidarity

Grupp(i) fil-mira

This public consultation targets key stakeholders of the PROGRESS programme, in particular relevant authorities in the participating countries, including public employment services, local and regional authorities, specialised bodies provided for under Union law; social and economic partners; NGOs; higher education institutions and research institutes, experts in evaluation, and the media. It covers all PROGRESS participating countries: EU Member States, EFTA/EEA and candidate countries, and one pre-candidate country.

Perjodu ta' konsultazzjoni
Minn :     04/04/2011     sa :   27/05/2011
L-għan tal-konsultazzjoni

The Commission has undertaken the review of its financial instruments for the next post-2013 multiannual financial framework. The EU programme for employment and social solidarity, – PROGRESS (2007-2013), is also subject to a review. In this context, DG Employment, Social Affairs and Inclusion invites you to take part in the public consultation on a successor instrument. This public consultation aims to collect your insights and suggestions regarding the design, added value, objectives, actions, budget and delivery of such a successor instrument. Your input can help us shape it to best address your current and future needs.

Kif tibgħat il-kontribuzzjoni tiegħek

The consultation is published on the Commission consultation website “Your Voice in Europe”. Responding to the consultation should be done online.

The questionnaire is available in all EU languages. However, replies in EN, FR and DE will allow faster analysis of results.

Ara d-dokument ta' konsultazzjoni
 
Ara l-kwestjonarju:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=progress&lang=en
Id-dokumenti ta' referenza u oħrajn, konsultazzjonijiet relatati
Public consultation on a possible successor instrument to the EU programme for employment and social solidarity Progress 2007 - 2013 - background document
pdf English
Dettalji biex tikkuntattjana
○servizz responsabbli : European Commission Directorate-General Employment, Social Affairs and Inclusion Unit
e-mail : empl-progress@ec.europa.eu
indirizz postali :European Commission Directorate-General Employment, Social Affairs and Inclusion Rue Joseph II, 27 08/75 B-1040 Brussels Belgium
Ara l-kontribuzzjonijiet

Fl-interess tat-trasparenza, l-organizzazzjonijiet ġew mistiedna jipprovdi lill-pubbliku bit-tagħrif rilevanti dwarhom infushom billi jirreġistraw fir-Reġistru ta' Trasparenza tal-UE u jissottomettu għall-Kodiċi ta' Kondotta tiegħu. Jekk l-organizzazzjoni mhix reġistrata, is-sottomissjoni tiġi ppubblikata separatament mill-organizzazzjonijiet reġistrati.

Ir-riżultati tal-konsultazzjoni u l-passi li jmiss
Individual Responses
pdf English
Summary report
pdf English
Il-protezzjoni tad-data personali

Stqarrija speċifika dwar il-privatezza

  pdf English