Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

Konsultazzjonijiet pubbliċi u attivitajiet ta' konsultazzjoni oħrajn

Titlu

Public consultation on the preparation of a new EU Disability Strategy 2010-2020

Qasam/Oqsma Politiċi

Employment and social

Grupp(i) fil-mira

All citizens and organisations

Perjodu ta' konsultazzjoni
Minn :     04/11/2009     sa :   04/01/2010
L-għan tal-konsultazzjoni

To make progress towards the full recognition and enforcement of their rights, the European Commission is preparing a new EU Disability Strategy from 2010 to 2020.

This questionnaire asks for opinions on the problems of persons with disabilities and the ways to solve them. We appreciate replies from all citizens, organisations, businesses, academics and other stakeholders.

We will use the results of this public consultation to assess the possible impacts of different options for actions that can be included in the new Disability Strategy

Kif tibgħat il-kontribuzzjoni tiegħek

We welcome contributions from citizens, organisations and public authorities.

  • If you are answering this consultation as a citizen, please click here to submit your contribution.
  • If you are answering this consultation on behalf of an organisation, please click here to submit your contribution.
  • If you are answering this consultation on behalf of a public authority, please click here to submit your contribution.

Received contributions will be published on the Internet. It is important to read the specific privacy statement attached to this consultation for information on how your personal data and contribution will be dealt with.

Ara d-dokument ta' konsultazzjoni
 
Ara l-kwestjonarju:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=disabilitystrategy3
Id-dokumenti ta' referenza u oħrajn, konsultazzjonijiet relatati
null
Dettalji biex tikkuntattjana
○servizz responsabbli : EMPL/G3
e-mail : EMPL-G3-UNITE@ec.europa.eu
indirizz postali :European Commission, 1047 Bruxelles.
Ara l-kontribuzzjonijiet

Fl-interess tat-trasparenza, l-organizzazzjonijiet ġew mistiedna jipprovdi lill-pubbliku bit-tagħrif rilevanti dwarhom infushom billi jirreġistraw fir-Reġistru ta' Trasparenza tal-UE u jissottomettu għall-Kodiċi ta' Kondotta tiegħu. Jekk l-organizzazzjoni mhix reġistrata, is-sottomissjoni tiġi ppubblikata separatament mill-organizzazzjonijiet reġistrati.

null
Ir-riżultati tal-konsultazzjoni u l-passi li jmiss
Il-protezzjoni tad-data personali

Stqarrija speċifika dwar il-privatezza