Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

Konsultazzjonijiet Pubbliċi

Titlu

Revision of the EU provisions on coordination of long-term care benefits and unemployment benefits (Regulation (EC) No 883/2004)

Qasam/Oqsma Politiċi

EU Social Security Coordination and Free Movement

Grupp(i) fil-mira

General public and organisations

Perjodu ta' konsultazzjoni
Minn :     05/12/2012     sa :   05/03/2013
L-għan tal-konsultazzjoni

Collection of opinions and experiences on EU law on social security in the situations with an EU cross-border element. In particular, the aim of the consultation is to gather ideas on how to remove existing problems or obstacles in the area of coordination of unemployment and long-term care benefits for persons who are in a cross-border situation.

Kif tibgħat il-kontribuzzjoni tiegħek

Through online questionnaire (IPM)

Ara d-dokument ta' konsultazzjoni
 
Ara l-kwestjonarju:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=Benefits&lang=en
Id-dokumenti ta' referenza u oħrajn, konsultazzjonijiet relatati
Dettalji biex tikkuntattjana
○servizz responsabbli : DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit B4
e-mail : empl-b4-unit@ec.europa.eu
indirizz postali : DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit B4, Rue Joseph II 27 - 1049 Bruxelles
Ara l-kontribuzzjonijiet

Fl-interess tat-trasparenza, l-organizzazzjonijiet ġew mistiedna jipprovdi lill-pubbliku bit-tagħrif rilevanti dwarhom infushom billi jirreġistraw fir-Reġistru Rappreżentattiv ta' l-Interessi u jissottomettu għall-Kodiċi ta' Kondotta tiegħu. Jekk l-organizzazzjoni mhix reġistrata, is-sottomissjoni tiġi ppubblikata separatament mill-organizzazzjonijiet reġistrati.

Ir-riżultati tal-konsultazzjoni u l-passi li jmiss
Il-protezzjoni tad-data personali

Stqarrija speċifika dwar il-privatezza

  pdf English

    Aqsam

  • Twitter Facebook Ixxerja fuq Google+