Mur fil-path tan-navigazzjoni, billi taqbeż is-site tools u s-selettur tal-lingwa

Konsultazzjonijiet pubbliċi u attivitajiet ta' konsultazzjoni oħrajn

Il-Kummissjoni Ewropea regolarment tqis l-opinjonijiet taċ-ċittadini u dawk ikkonċernati meta tiżviluppa politika u leġiżlazzjoni.

F'din il-parti tas-sit tista’ ssib tagħrif dwar il-konsultazzjonijiet miftuħa tal-UE fil-qasam tal-impjiegi, l-affarijiet soċjali u l'inklużjoni. Issib ukoll dettalji tal-konsultazzjonijiet pubbliċi mgħoddija, inklużi informazzjoni dwar ir-risposti rċevuti u x’azzjoni ttieħdet.

Għal ħarsa ġenerali tal-konsultazzjonijiet pubbliċi mnedija mill-Kummissjoni Ewropea, jekk jogħġbok ara s-sit "Il-Vuċi Tiegħek fl-Ewropa".

Konsultazzjoni miftuħa

Titlu Qasam/Oqsma Politiċi Grupp(i) fil-mira Data ta 'għeluq
Public consultation on a European Labour Authority and a European Social Security Number Il-koordinazzjoni tas-Sigurtà Soċjali fl-UE, il-Mobbiltà tal-Ħaddiema, l-Impjiegi Kull individwu u organizzazzjoni jistgħu jwieġbu għal din il-konsultazzjoni. Għad li l-konsultazzjoni ma għandhiex l-għan li tindividwa xi kategorija speċifika ta’ partijiet ikkonċernati, il-kontributi mistennija jaslu mill-awtoritajiet pubbliċi fil-livell nazzjonali, reġjonali jew lokali, is-sħab soċjali, il-prattikanti (eż: konsulenti), l-akkademiċi, l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili u ċ-ċittadini individwali, fil-kapaċità personali jew professjonali tagħhom. 07/01/2018
Public consultation on a possible EU action addressing the challenges of access to social protection for people in all forms of employment in the framework of the European Pillar of Social Rights L-impjiegi, il-protezzjoni soċjali Il-pubbliku ġenerali u l-partijiet ikkonċernati kollha, partikolarment l-organizzazzjonijiet b’interess fi kwistjonijiet ta’ protezzjoni soċjali bħal: gvernijiet, awtoritajiet pubbliċi, kumpaniji. 15/01/2018

Konsultazzjonijiet mitmuma

Titlu Qasam/Oqsma Politiċi Grupp(i) fil-mira Data ta 'għeluq
Open Public Consultation for the Evaluation of the EU Agencies: EUROFOUND, CEDEFOP, ETF, EU-OSHA Impjiegi u Affarijiet Soċjali Iċ-ċittadini u l-organizzazzjonijiet pubbliċi u privati kollha huma mistiedna jikkontribwixxu għal din il-konsultazzjoni. B’mod partikolari qed jiġu mfittxija kontribuzzjonijiet minn partijiet ikkonċernati tal-Eurofound, tas-Cedefop, tal-ETF u tal-EU-OSHA tal-perjodu 2011-2016. 05/07/2017
Open public consultation for the mid-term evaluation of the Fund for European Aid to the Most Deprived (FEAD) Impjiegi u Affarijiet Soċjali, Opportunitajiet indaqs, Ġustizzja u Drittijiet Fondamentali, Inklużjoni Soċjali Iċ-ċittadini u l-organizzazzjonijiet kollha huma mistiedna jieħdu sehem f’din il-konsultazzjoni. Il-kontributi huma partikolarment mixtieqa mill-partijiet ikkonċernati involuti direttament fil-FEAD - il-partijiet ikkonċernati involuti fl-immaniġġjar ta’ programmi operazzjonali - l-organizzazzjonijiet involuti fit-twassil tal-FEAD bħala benefiċjarji jew imsieħba fil-proġett - l-individwi li jirċievu appoġġ finanzjarju mill-FEAD 05/05/2017
Open Public Consultation for the Mid-term Evaluation of the European Globalisation Adjustment Fund (EGF) L-Impjiegi, l-Affarijiet Soċjali u ż-Żgħażagħ Iċ-ċittadini u l-organizzazzjonijiet kollha huma mistiedna jikkontribwixxu. Madankollu, l-iktar li huma bżonjużi huma l-kontributi tal-partijiet ikkonċernati u tal-parteċipanti/benefiċjarji li kienu involuti direttament fil-FEG matul il-perjodu 2014–2020, b’mod speċjali: - Il-partijiet ikkonċernati li għandhom x'jaqsmu mat-tfassil u mat-twassil tal-għajnuna tal-FEG - Il-partijiet ikkonċernati li għandhom x'jaqsmu ma' kwistjonijiet usa’ ta’ ristrutturar ta' kumpaniji, industrijali u reġjonali - 18/09/2016
Public consultation on the European Pillar of Social Rights Il-politika soċjali, il-koordinazzjoni tal-politika ekonomika Iċ-ċittadini, l-organizzazzjonijiet u l-awtoritajiet pubbliċi. 31/12/2016
Public consultation in the context of ex-post evaluation of the European Social Fund during the 2007-2013 programming period Edukazzjoni, Impjiegi, Opportunitajiet indaqs, Ġustizzja u Drittijiet Fondamentali, Politika Reġjonali, Affarijiet Soċjali, Netwerks Trans-Ewropej, Żgħażagħ Iċ-ċittadini u l-organizzazzjonijiet kollha huma mistiedna biex jikkontribwixxu għal din il-konsultazzjoni. Il-kontribuzzjonijiet huma partikolarment imfittxija minn partijiet ikkonċernati involuti direttament fil-FSE matul il-perjodu ta’ programmazzjoni 2007-2013:  Partijiet ikkonċernati involuti fl-immaniġġjar ta’ programmi operazzjonali, inklużi l-Istati Membri, l-Awtoritajiet Maniġerjali, il-Korpi ta’ implimentazzjoni fil-livelli kollha, l-isħab soċjali u oħrajn rappreżentati fil-kumitat ta 27/04/2016
Public consultation on the Your First EURES job (YFEJ) mobility scheme and options for future EU measures on youth intra-EU labour mobility Il-moviment liberu tal-ħaddiema, il-mobilità tas-suq tax-xogħol Il-konsultazzjoni, disponibbli fil-lingwi uffiċjali tal-UE, hija miftuħa għaċ-ċittadini u l-organizzazzjonijiet kollha taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE), jiġifieri l-pajjiżi tal-UE-28, in-Norveġja, l-Iżlanda u l-Liechtenstein 22/04/2016
Public consultation on the review of the European Disability Strategy 2010-2020 Impjiegi u Affarijiet Soċjali Iċ-ċittadini, l-organizzazzjonijiet u l-awtoritajiet pubbliċi kollha huma mistiedna jikkontribwixxu għal din il-konsultazzjoni. 18/03/2016
Consultation on an employer's obligation to inform employees of the conditions applicable to the contract or employment relationship (the so-called Written Statement Directive) Impjiegi u Affarijiet Soċjali Iċ-ċittadini u l-organizzazzjonijiet kollha huma mistiedna biex jikkontribwixxu għal din il-konsultazzjoni. Huma partikolarment imfittxija kontribuzzjonijiet minn impjegati, organizzazzjonijiet tal-impjegati jew rappreżentanti tal-impjegati, min iħaddem, organizzazzjonijiet ta’ min iħaddem u awtoritajiet pubbliċi. 20/04/2016
Public consultation on EU Social Security Coordination L-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali Il-konsultazzjoni hija miftuħa għaċ-ċittadini u l-organizzazzjonijiet kollha 07/10/2015
Public consultation on the review on the Working Time Directive (Directive 2003/88/EC) L-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali Iċ-ċittadini u l-organizzazzjonijiet kollha huma mistiedna biex jikkontribwixxu għal din il-konsultazzjoni. 18/03/2015
Green Paper towards adequate, sustainable and safe European pension systems Affarijiet ekonomiċi Impjiegi u affarijiet soċjali; Suq intern Iċ-ċittadini u l-organizzazzjonijiet kollha huma mistiedna jikkontribwixxu għal din il-konsultazzjoni. Qed infittxu kontributuri mill-Istati Membri, awtoritajiet pubbliċi oħrajn, organizzazzjonijiet tan-negozju, imsieħba soċjali u organizzazzjonijiet mhux governattivi. 15/11/2010
Open public consultation for the mid-term evaluation of the European Union Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) Employment, social innovation, job mobility, microfinance, social entrepreneurship All citizens and organisations are welcome to contribute. However, contributions are particularly sought from stakeholders and participants/beneficiaries involved in the EaSI programme planning and deliver during the 2014-2016 period. 25/01/2017
Public Consultation on the Evaluation of the European Training Foundation (ETF) in the period 2011-2014 EU external relations policy, human capital development As wide a range of stakeholders as possible 24/06/2016
Public consultation on service provision to long-term unemployed Employment, Social Affairs All citizens and organisations that are interested in and/or affected by policy on long-term unemployment are welcome to contribute to this consultation. Contributions are particularly sought from central, regional and local governments, ministries, public authorities, workers' organisations/trade unions, employers' organisations, small or medium enterprises, large companies, NGOs, individual citizens, researchers/academics and think-tanks/consultancies. 15/05/2015
Public consultation on the new EU occupational safety and health policy framework Employment and Social Affairs All citizens and organisations are welcome to contribute to this consultation. Contributions are particularly sought by representatives of Member States public authorities, social partner organisations, and stakeholders and experts with an interest in the area of occupational safety and health. 26/08/2013
Revision of the EU provisions on coordination of long-term care benefits and unemployment benefits (Regulation (EC) No 883/2004) EU Social Security Coordination and Free Movement General public and organisations 05/03/2013
Exploiting the employment potential of the personal and household services Employment and Social Affairs National, regional and local authorities, trade unions, employers' organisations, NGOs, academics and other stakeholders or individual citizens with an interest in personal and household services 15/07/2012
Quality Framework for Traineeships Employment All citizens, in particular young people, trainees, social partners, enterprises, education institutions 11/07/2012
Consultation on restructuring and anticipation of change Employment and Social Affairs Employers' organisations, trade unions, national, regional and local authorities, academics, NGOs, other stakeholders as well as individual citizens with an interest in restructuring and anticipation of change. 30/03/2012
EU initiatives for the enforcement of EU rules on freedom of movement for workers Employment and Social Affairs All citizens, national, regional and local authorities, trade unions, employers, ONGs, academics, other stakeholders with an interest in the free movement of workers 12/08/2011
Progress 2007-2013 Employment and social solidarity

This public consultation targets key stakeholders of the PROGRESS programme, in particular relevant authorities in the participating countries, including public employment services, local and regional authorities, specialised bodies provided for under Union law; social and economic partners; NGOs; higher education institutions and research institutes, experts in evaluation, and the media. It covers all PROGRESS participating countries: EU Member States, EFTA/EEA and candidate countries, and one pre-candidate country.

27/05/2011
Public consultation on the preparation of a new EU Disability Strategy 2010-2020 Employment and social All citizens and organisations 04/01/2010
Consultation in view of a possible designation of 2012 as European Year for Active Ageing and Intergenerational Solidarity Employment and social affairs Relevant stakeholders, such as EU-level NGOs, social partners, Member State governments and agencies as well as organisations representing regional and local governments, experts on ageing, intergenerational solidarity, communication and behavioural/attitude change. 31/07/2009

Konsultazzjonijiet oħrajn

Xejn s'issa