Navigācijas ceļš

Sabiedriskās apspriešanas un citas konsultēšanās darbības

Nosaukums

EU initiatives for the enforcement of EU rules on freedom of movement for workers

Politikas joma(-s)

Employment and Social Affairs

Mērķa grupa(-s)

All citizens, national, regional and local authorities, trade unions, employers, ONGs, academics, other stakeholders with an interest in the free movement of workers

Apspriešanas periods
No :     17/06/2011     līdz :   12/08/2011
Apspriešanas mērķis

The objective of the consultation is to assess how to best ensure the enforcement of the right to free movement of workers and contribute to the removal of obstacles. The European Commission wishes to obtain input from relevant stakeholders and citizens for possible future initiatives and actions in this regard.

Kā iesniegt komentārus

The questionnaire is available in all EU languages. We welcome contributions from citizens, organisations and public authorities.

The questionnaire is available online to be completed:

Answers can also be sent by e-mail to the following address: empl-b4-public-consultation@ec.europa.eu

Skatīt apspriešanas dokumentu
 
Skatīt aptaujas lapu:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=freeMovementCit&lang=en

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=freeMovementOrg&lang=en
Atsauces un cita veida dokumenti, saistītās apspriešanas
Kontaktinformācija
atbildīgais dienests : Directorate-General Employment, Social Affairs and Inclusion - Unit B4: Free movement of workers, coordination of social security schemes
e-pasts : empl-b4-public-consultation@ec.europa.eu
pasta adrese :European Commission - Directorate-General Employment, Social Affairs and Inclusion - Unit B4: Free movement of workers, coordination of social security schemes - Rue Joseph II, 27 08/75 B-1040 Brussels Belgium
Skatīt nosūtītos komentārus

Pārredzamības interesēs organizācijas ir aicinātas sniegt atklātībai visu attiecīgo informāciju, kas attiecas uz tām, reģistrējoties ES Pārredzamības reģistrā un pieņemot tā ētikas kodeksu. Nereģistrēto organizāciju iesniegtos komentārus publicēs atsevišķi no tiem, kurus iesniegušas reģistrētās organizācijas.

Apspriešanas rezultāti un turpmākie posmi
Personas datu aizsardzība

Konfidencialitātes paziņojums

  pdf English