Navigācijas ceļš

Sabiedriskās apspriešanas un citas konsultēšanās darbības

Nosaukums

Zaļā grāmata “Ceļā uz atbilstīgām, noturīgām un drošām Eiropas pensiju sistēmām”

Politikas joma(-s)

Ekonomikas lietas. Nodarbinātība un sociālās lietas. Iekšējais tirgus.

Mērķa grupa(-s)

Visi pilsoņi un organizācijas ir laipni aicināti piedalīties šajā apspriešanā. It īpaši gaidām dalībvalstu, valsts iestāžu, uzņēmējsabiedrību, sociālo partneru un nevalstisko organizāciju komentārus.

Apspriešanas periods
No :     07/07/2010     līdz :   15/11/2010
Apspriešanas mērķis

Eiropā jānodrošina atbilstīgas, noturīgas un drošas pensijas visiem tās iedzīvotājiem. Strauji tuvojas sabiedrības novecošana, un tas ir kā tūlītējs, tā ilgtermiņa pārbaudījums pensiju sistēmām. Daudzas valstis jau veikušas pamatīgas reformas, bet lietas labā, iespējams, būs jādara vēl vairāk. Ekonomikas un finanšu krīze ir saasinājusi demogrāfisko problēmu un ļāvusi pamanīt risku dažās pensiju shēmās. Lai ES varētu pietiekami atbalstīt un papildināt dalībvalstu centienus iedzīvotājiem nodrošināt atbilstīgas un ilgtspējīgas pensijas, rūpīgi jāpārskata nepilnīgā un fragmentārā ES politikas koordinācija un regulācija, ņemot vērā to, ka sociālā politika, ekonomikas politika un finansiālā regulācija ir savā starpā nesaraujami saistītas. Ar šo Zaļo grāmatu tiek sākta apspriešana par to, kā ES var sasniegt šo mērķi.

Skatīt apspriešanas dokumentu
pdf български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska
 
Skatīt aptaujas lapu:
Zaļā grāmata “Ceļā uz atbilstīgām, noturīgām un drošām Eiropas pensiju sistēmām”

pdf български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska
Atsauces un cita veida dokumenti, saistītās apspriešanas
Kopsavilkums sabiedrībai: ES priekšlikums — sabiedriska apspriešana par pensijām
pdf български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska
Accompanying document to the Green Paper - towards adequate, sustainable and safe European pension systems
pdf English
Kontaktinformācija
atbildīgais dienests : Nodarbinātības, sociālo lietu un iespēju vienlīdzības ģenerāldirektorāts, E4 nodaļa “Sociālā aizsardzība un sociālie pakalpojumi” Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāts, B3 nodaļa “Darba tirgus reformas” Iekšējā tirgus un pakalpojumu ģenerāldirektorāts, H2 nodaļa “Apdrošināšana un pensijas”
Skatīt nosūtītos komentārus

Given the volume of consultation responses received, the most manageable and timely way to publish the online responses is in an Excel file (MS Office) which may also allow for easier searching and comparison of specific answers.
Due to the length of some texts, the text of certain cells may not display fully or correctly on your PC screen (especially in the columns dedicated to general comments and question No.1).
Should this be the case and the content of a cell doesn't display fully or correctly on your PC screen:
select the cell where the text is not fully displayed with your mouse or arrows on the keyboard
copy the cell (press CTRL+C)
paste the copied content of the cell into any text editor (press CRTL+V).
This operation will allow you to view the full text.

Skatīt interneta aptaujā saņemtās atsauksmes par Zaļo grāmatu.

Skatīt atsauksmes par Zaļo grāmatu, kas saņemtas citādi, nevis interneta aptaujā, un aplūkot rakstisku papildmateriālu, kas iesniegts kopā ar dažām interneta aptaujā saņemtajām atsauksmēm.

Statistika

Apspriešanas rezultāti un turpmākie posmi
Zinojums par Zalas gramatas “Cela uz atbilstigam, noturigam un drošam Eiropas pensiju sistemam” apspriešanu
pdf български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska
Full Summary of consultation responses to the Green Paper towards adequate, sustainable and safe European pension systems
pdf English
Personas datu aizsardzība

Konfidencialitātes paziņojums