Navigācijas ceļš

Sabiedriskās apspriešanas

Veidojot politiku un sagatavojot likumus, Eiropas Komisija regulāri aptaujā iedzīvotājus un ieinteresētos, lai uzzinātu viņu viedokli.

Šajā rubrikā uzzināsit par atklātām sabiedriskajām apspriešanām nodarbinātības, sociālo lietu un iekļautības jomā.Šeit var arī uzzināt par agrāk notikušām apspriešanām, piemēram, saņemtās atbildes un to, kādi pasākumi veikti.

Pilnīgu pārskatu par Eiropas Komisijas sāktajām sabiedriskajām apspriešanām piedāvā tīmekļa vietne Jūsu balss Eiropā.

Pašreizējās apspriešanas

Nosaukums Politikas joma(-s) Mērķa grupa(-s) Beigu datums
Public consultation on service provision to long-term unemployed Employment, Social Affairs All citizens and organisations that are interested in and/or affected by policy on long-term unemployment are welcome to contribute to this consultation. Contributions are particularly sought from central, regional and local governments, ministries, public authorities, workers' organisations/trade unions, employers' organisations, small or medium enterprises, large companies, NGOs, individual citizens, researchers/academics and think-tanks/consultancies. 15/05/2015

Pabeigtas apspriešanas

Nosaukums Politikas joma(-s) Mērķa grupa(-s) Beigu datums
Public consultation on the review on the Working Time Directive (Directive 2003/88/EC) Nodarbinātība un sociālās lietas Šajā apspriešanā tiek aicināti piedalīties visi pilsoņi un organizācijas. 18/03/2015
Green Paper towards adequate, sustainable and safe European pension systems Ekonomikas lietas. Nodarbinātība un sociālās lietas. Iekšējais tirgus. Visi pilsoņi un organizācijas ir laipni aicināti piedalīties šajā apspriešanā. It īpaši gaidām dalībvalstu, valsts iestāžu, uzņēmējsabiedrību, sociālo partneru un nevalstisko organizāciju komentārus. 15/11/2010
Public consultation on the new EU occupational safety and health policy framework Employment and Social Affairs All citizens and organisations are welcome to contribute to this consultation. Contributions are particularly sought by representatives of Member States public authorities, social partner organisations, and stakeholders and experts with an interest in the area of occupational safety and health. 26/08/2013
Revision of the EU provisions on coordination of long-term care benefits and unemployment benefits (Regulation (EC) No 883/2004) EU Social Security Coordination and Free Movement General public and organisations 05/03/2013
Exploiting the employment potential of the personal and household services Employment and Social Affairs National, regional and local authorities, trade unions, employers' organisations, NGOs, academics and other stakeholders or individual citizens with an interest in personal and household services 15/07/2012
Quality Framework for Traineeships Employment All citizens, in particular young people, trainees, social partners, enterprises, education institutions 11/07/2012
Consultation on restructuring and anticipation of change Employment and Social Affairs Employers' organisations, trade unions, national, regional and local authorities, academics, NGOs, other stakeholders as well as individual citizens with an interest in restructuring and anticipation of change. 30/03/2012
EU initiatives for the enforcement of EU rules on freedom of movement for workers Employment and Social Affairs All citizens, national, regional and local authorities, trade unions, employers, ONGs, academics, other stakeholders with an interest in the free movement of workers 12/08/2011
Progress 2007-2013 Employment and social solidarity

This public consultation targets key stakeholders of the PROGRESS programme, in particular relevant authorities in the participating countries, including public employment services, local and regional authorities, specialised bodies provided for under Union law; social and economic partners; NGOs; higher education institutions and research institutes, experts in evaluation, and the media. It covers all PROGRESS participating countries: EU Member States, EFTA/EEA and candidate countries, and one pre-candidate country.

27/05/2011
Public consultation on the preparation of a new EU Disability Strategy 2010-2020 Employment and social All citizens and organisations 04/01/2010
Consultation in view of a possible designation of 2012 as European Year for Active Ageing and Intergenerational Solidarity Employment and social affairs Relevant stakeholders, such as EU-level NGOs, social partners, Member State governments and agencies as well as organisations representing regional and local governments, experts on ageing, intergenerational solidarity, communication and behavioural/attitude change. 31/07/2009

    Kopīgot

  • Norādīt vietnē Norādīt vietnē Kopīgot vietnē “Google+”