Naršymo kelias

Viešos konsultacijos ir kita konsultavimosi veikla

Pavadinimas

EU initiatives for the enforcement of EU rules on freedom of movement for workers

Politikos sritis (-ys)

Employment and Social Affairs

Tikslinė(-s) grupė(-s)

All citizens, national, regional and local authorities, trade unions, employers, ONGs, academics, other stakeholders with an interest in the free movement of workers

Konsultacijų laikotarpis
Nuo :     17/06/2011     līdz :   12/08/2011
Konsultacijų tikslas

The objective of the consultation is to assess how to best ensure the enforcement of the right to free movement of workers and contribute to the removal of obstacles. The European Commission wishes to obtain input from relevant stakeholders and citizens for possible future initiatives and actions in this regard.

Kaip teikti savo nuomonę

The questionnaire is available in all EU languages. We welcome contributions from citizens, organisations and public authorities.

The questionnaire is available online to be completed:

Answers can also be sent by e-mail to the following address: empl-b4-public-consultation@ec.europa.eu

Rodyti konsultacijų dokumentą
 
Rodyti klausimyną:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=freeMovementCit&lang=en

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=freeMovementOrg&lang=en
Susiję dokumentai ir kitos šios srities konsultacijos
Kontaktiniai duomenys
Atsakinga tarnyba : Directorate-General Employment, Social Affairs and Inclusion - Unit B4: Free movement of workers, coordination of social security schemes
E. paštas : empl-b4-public-consultation@ec.europa.eu
Pašto adresas :European Commission - Directorate-General Employment, Social Affairs and Inclusion - Unit B4: Free movement of workers, coordination of social security schemes - Rue Joseph II, 27 08/75 B-1040 Brussels Belgium
Rodyti nuomones

Skaidrumo dėlei organizacijos raginamos viešai paskelbti su jų veikla susijusią informaciją užsiregistruodamos ES skaidrumo registre ir įsipareigodamos laikytis jo elgesio kodekso. Jei organizacija Registre neįregistruota, jos pateikta nuomonė skelbiama atskirai nuo įregistruotų organizacijų nuomonių.

Konsultacijų rezultatai ir tolesni veiksmai
Asmens duomenų apsauga

Pranešimas apie privatumo apsaugą

  pdf English