Naršymo kelias

Viešos konsultacijos ir kita konsultavimosi veikla

Pavadinimas

Public consultation on the preparation of a new EU Disability Strategy 2010-2020

Politikos sritis (-ys)

Employment and social

Tikslinė(-s) grupė(-s)

All citizens and organisations

Konsultacijų laikotarpis
Nuo :     04/11/2009     līdz :   04/01/2010
Konsultacijų tikslas

To make progress towards the full recognition and enforcement of their rights, the European Commission is preparing a new EU Disability Strategy from 2010 to 2020.

This questionnaire asks for opinions on the problems of persons with disabilities and the ways to solve them. We appreciate replies from all citizens, organisations, businesses, academics and other stakeholders.

We will use the results of this public consultation to assess the possible impacts of different options for actions that can be included in the new Disability Strategy

Kaip teikti savo nuomonę

We welcome contributions from citizens, organisations and public authorities.

  • If you are answering this consultation as a citizen, please click here to submit your contribution.
  • If you are answering this consultation on behalf of an organisation, please click here to submit your contribution.
  • If you are answering this consultation on behalf of a public authority, please click here to submit your contribution.

Received contributions will be published on the Internet. It is important to read the specific privacy statement attached to this consultation for information on how your personal data and contribution will be dealt with.

Rodyti konsultacijų dokumentą
 
Rodyti klausimyną:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=disabilitystrategy3
Susiję dokumentai ir kitos šios srities konsultacijos
null
Kontaktiniai duomenys
Atsakinga tarnyba : EMPL/G3
E. paštas : EMPL-G3-UNITE@ec.europa.eu
Pašto adresas :European Commission, 1047 Bruxelles.
Rodyti nuomones

Skaidrumo dėlei organizacijos raginamos viešai paskelbti su jų veikla susijusią informaciją užsiregistruodamos ES skaidrumo registre ir įsipareigodamos laikytis jo elgesio kodekso. Jei organizacija Registre neįregistruota, jos pateikta nuomonė skelbiama atskirai nuo įregistruotų organizacijų nuomonių.

null
Konsultacijų rezultatai ir tolesni veiksmai
Asmens duomenų apsauga

Pranešimas apie privatumo apsaugą