Naršymo kelias

Viešos konsultacijos ir kita konsultavimosi veikla

Pavadinimas

Revision of the EU provisions on coordination of long-term care benefits and unemployment benefits (Regulation (EC) No 883/2004)

Politikos sritis (-ys)

EU Social Security Coordination and Free Movement

Tikslinė(-s) grupė(-s)

General public and organisations

Konsultacijų laikotarpis
Nuo :     05/12/2012     līdz :   05/03/2013
Konsultacijų tikslas

Collection of opinions and experiences on EU law on social security in the situations with an EU cross-border element. In particular, the aim of the consultation is to gather ideas on how to remove existing problems or obstacles in the area of coordination of unemployment and long-term care benefits for persons who are in a cross-border situation.

Kaip teikti savo nuomonę

Through online questionnaire (IPM)

Rodyti konsultacijų dokumentą
 
Rodyti klausimyną:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=Benefits&lang=en
Susiję dokumentai ir kitos šios srities konsultacijos
Kontaktiniai duomenys
Atsakinga tarnyba : DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit B4
E. paštas : empl-b4-unit@ec.europa.eu
Pašto adresas :DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit B4, Rue Joseph II 27 - 1049 Bruxelles
Rodyti nuomones

Skaidrumo dėlei organizacijos raginamos viešai paskelbti su jų veikla susijusią informaciją užsiregistruodamos Interesų grupių atstovų registre ir įsipareigodamos laikytis jo elgesio kodekso. Jei organizacija Registre neįregistruota, jos pateikta nuomonė skelbiama atskirai nuo įregistruotų organizacijų nuomonių.

Konsultacijų rezultatai ir tolesni veiksmai
Asmens duomenų apsauga

Pranešimas apie privatumo apsaugą

  pdf English

    Siųsti draugams

  • „Twitter“ Skelbti „Facebook“ Bendrinti „Google+“