Naršymo kelias

Viešos konsultacijos ir kita konsultavimosi veikla

Pavadinimas

Revision of the EU provisions on coordination of long-term care benefits and unemployment benefits (Regulation (EC) No 883/2004)

Politikos sritis (-ys)

EU Social Security Coordination and Free Movement

Tikslinė(-s) grupė(-s)

General public and organisations

Konsultacijų laikotarpis
Nuo :     05/12/2012     līdz :   05/03/2013
Konsultacijų tikslas

Collection of opinions and experiences on EU law on social security in the situations with an EU cross-border element. In particular, the aim of the consultation is to gather ideas on how to remove existing problems or obstacles in the area of coordination of unemployment and long-term care benefits for persons who are in a cross-border situation.

 

Kaip teikti savo nuomonę

Through online questionnaire (IPM)

Rodyti konsultacijų dokumentą
 
Rodyti klausimyną:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=Benefits&lang=en
Susiję dokumentai ir kitos šios srities konsultacijos
Summary of Public Consultation on the coordination of long-term care and unemployment benefits in the EU
pdf English
Kontaktiniai duomenys
Atsakinga tarnyba : DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit B4
E. paštas : empl-b4-unit@ec.europa.eu
Pašto adresas :DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit B4, Rue Joseph II 27 - 1049 Bruxelles
Rodyti nuomones
You can now read a summary report about the public consultation on the coordination of long-term care and unemployment benefits in the EU.
Konsultacijų rezultatai ir tolesni veiksmai
Asmens duomenų apsauga

Pranešimas apie privatumo apsaugą

  pdf English