Navigációs útvonal

Nyilvános konzultációk és egyéb egyeztetések

Az Európai Bizottság a szakpolitikák és jogszabályok kidolgozása során rendszeresen kikéri a tagországok állampolgárainak és az érdekelt feleknek a véleményét. 

Ebben a rovatban a honlapunkra látogatók tájékozódhatnak a foglalkoztatással, a szociális ügyekkel és a társadalmi összetartozással kapcsolatos aktuális nyilvános konzultációkról, de olvashatnak itt a korábbi nyilvános konzultációkról is, így például a konzultációk során kapott válaszokról és az azok alapján meghozott intézkedésekről.

Ha teljes képet szeretne kapni az Európai Bizottság által indított nyilvános konzultációkról, látogasson el „Az Ön hangja Európában” honlapra.

Folyamatban lévő konzultációk

Cím Szakpolitikai terület Célcsoport Záró időpont
Public consultation on integration of long-term unemployed into the labour market Employment and social affairs All citizens, organisations and public authorities are welcome to respond to this consultation. In particular, the consultation seeks to gather views from individual citizens, in their personal or professional capacity, civil society organisations working on the issue of long-term unemployment as well as employment and social services providers, employers and public authorities at both national and local level. 31/07/2018

Lezárult konzultációk

Cím Szakpolitikai terület Célcsoport Záró időpont
Nyilvános konzultáció az Európai Munkaügyi Hatóságról és az európai társadalombiztosítási azonosító jelről Az uniós szociális biztonsági rendszerek koordinációja, munkavállalók mobilitása, foglalkoztatás A konzultációban bármely magánszemély és szervezet részt vehet. Noha a konzultációnak nincs meghatározott célcsoportja, különösen nemzeti, regionális vagy helyi szintű hatóságok, szociális partnerek, szakértők (pl. tanácsadók), tudományos szakemberek, civil társadalmi szervezetek és az egyes polgárok – személyes vagy szakmai minőségükben történő – közreműködésére számítunk. 07/01/2018
Nyilvános konzultáció a szociális jogok európai pillérének keretében a szociális védelemhez való, valamennyi foglalkoztatási formára kiterjedő hozzáférés kihívásaival foglalkozó lehetséges uniós fellépésről Foglalkoztatás, szociális védelem A lakosság egésze és valamennyi érdekelt fél, különösen a szociális védelemmel kapcsolatos témákban érdekelt szervezetek, például: kormányzati szervek, állami hatóságok, vállalkozások. 15/01/2018
Nyilvános konzultáció az EUROFOUND, a CEDEFOP, az ETF és az EU-OSHA uniós ügynökség értékeléséről Foglalkoztatás és szociális ügyek A konzultáció során minden polgár, valamint állami és magánszervezet véleményét várjuk. Különösen számítunk az Eurofound, a Cedefop, az ETF és az EU-OSHA 2011 és 2016 közötti tevékenységében érintettek hozzájárulására. 05/07/2017
Nyilvános online konzultáció a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási alap (Fund for European Aid to the Most Deprived, FEAD) félidős értékeléséről Foglalkoztatás és szociális ügyek; esélyegyenlőség; jogérvényesülés és alapvető jogok; társadalmi befogadás A konzultációban minden polgár és szervezet részt vehet. Különösen a következő, a FEAD-dal közvetlen kapcsolatban álló személyek/szervezetek közreműködésére számítunk: az operatív programok irányításában közreműködő érdekelt felek; kedvezményezettként vagy projektpartnerként a FEAD műveleteinek végrehajtásában részt vevő szervezetek; FEAD-támogatásban részesülő magánszemélyek. 05/05/2017
Open public consultation for the mid-term evaluation of the European Union Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) Employment, social innovation, job mobility, microfinance, social entrepreneurship All citizens and organisations are welcome to contribute. However, contributions are particularly sought from stakeholders and participants/beneficiaries involved in the EaSI programme planning and deliver during the 2014-2016 period. 25/01/2017
Nyilvános konzultáció az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) félidős értékeléséről Foglalkoztatás, szociális ügyek, ifjúság A konzultációban minden magánszemély és szervezet részt vehet. Kiemelten várjuk azoknak az érdekelt feleknek és résztvevőknek/kedvezményezetteknek a válaszait és észrevételeit, akik/amelyek közvetlenül közreműködnek, illetve közvetlenül érintve vannak az EGAA tevékenységében a 2014–2020-as időszakban. Ebbe a csoportba elsősorban az alábbi személyek/szervezetek tartoznak: – az EGAA által nyújtott támogatás megtervezésében és megvalósításában közreműködő szervezetek/személyek 18/09/2016
Public Consultation on the Evaluation of the European Training Foundation (ETF) in the period 2011-2014 EU external relations policy, human capital development As wide a range of stakeholders as possible 24/06/2016
Nyilvános konzultáció a szociális jogok európai pilléréről Szociálpolitika, a gazdaságpolitika összehangolása Magánszemélyek, szervezetek és közigazgatási szervek 31/12/2016
Nyilvános konzultáció az Európai Szociális Alap (ESZA) 2007–2013-as programozási időszakának utólagos értékelése keretében oktatás, foglalkoztatás, esélyegyenlőség, jogérvényesülés és alapvető jogok, regionális politika, szociális ügyek, transzeurópai hálózatok, ifjúságpolitika A konzultációban minden magánszemély és szervezet részt vehet. Különösen az alábbiakban felsorolt, azon érdekeltek részvételére számítunk, akiket a 2007 és 2013 közötti időszakban közvetlenül is érintett az ESZA működése:  az operatív programok irányításában szerepet vállaló érdekeltek, így például a tagállamok, az irányító hatóságok, a végrehajtó szervek (minden szinten), a monitoringbizottságban tagként részt vevő szociális és egyéb partnerek; az operatív programok végrehajtásában projektga 27/04/2016
Nyilvános online konzultáció „Az első EURES-állásod” elnevezésű mobilitási programról és a fiatalok EU-n belüli munkavállalói mobilitását szolgáló uniós intézkedések jövőbeli irányáról A munkavállalók szabad mozgása, munkavállalói mobilitás A konzultációs kérdőív az EU összes hivatalos nyelvén rendelkezésre áll. Kitöltésével véleményt nyilváníthat minden polgár vagy szervezet, aki vagy amely az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén, azaz az EU 28 tagállamának egyikében, illetve Norvégiában, Izlandon vagy Liechtensteinben él vagy működik. 22/04/2016
Nyilvános konzultáció a 2010–2020-as időszakra szóló európai fogyatékosságügyi stratégia felülvizsgálatáról Foglalkoztatási és szociális ügyek A konzultációban minden polgár, szervezet és állami hatóság részt vehet. 18/03/2016
Nyilvános konzultáció a munkaadónak a munkavállalóval szembeni, a szerződés, illetve a munkaviszony feltételeire vonatkozó tájékoztatási kötelezettségéről („az írásbeli tájékoztatási kötelezettségről szóló 91/533/EGK irányelv”) Foglalkoztatási és szociális ügyek A véleménynyilvánítás lehetősége minden magánszemély és szervezet előtt nyitva áll. Különösen munkavállalók, munkavállalói szervezetek vagy munkavállalói képviseleti testületek, munkáltatók, munkáltatói szervezetek és hatóságok részvételére számítunk. 20/04/2016
Nyilvános konzultáció az európai uniós szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról Foglalkoztatási és szociális ügyek Polgárok és szervezetek 07/10/2015
Public consultation on service provision to long-term unemployed Employment, Social Affairs All citizens and organisations that are interested in and/or affected by policy on long-term unemployment are welcome to contribute to this consultation. Contributions are particularly sought from central, regional and local governments, ministries, public authorities, workers' organisations/trade unions, employers' organisations, small or medium enterprises, large companies, NGOs, individual citizens, researchers/academics and think-tanks/consultancies. 15/05/2015
Nyilvános konzultáció a munkaidőről szóló (2003/88/EK) irányelv felülvizsgálatáról Foglalkoztatási és szociális ügyek A konzultációs folyamat során minden uniós polgár és szervezet közreműködését várjuk. 18/03/2015
Public consultation on the new EU occupational safety and health policy framework Employment and Social Affairs All citizens and organisations are welcome to contribute to this consultation. Contributions are particularly sought by representatives of Member States public authorities, social partner organisations, and stakeholders and experts with an interest in the area of occupational safety and health. 26/08/2013
Revision of the EU provisions on coordination of long-term care benefits and unemployment benefits (Regulation (EC) No 883/2004) EU Social Security Coordination and Free Movement General public and organisations 05/03/2013
Exploiting the employment potential of the personal and household services Employment and Social Affairs National, regional and local authorities, trade unions, employers' organisations, NGOs, academics and other stakeholders or individual citizens with an interest in personal and household services 15/07/2012
Quality Framework for Traineeships Employment All citizens, in particular young people, trainees, social partners, enterprises, education institutions 11/07/2012
Green Paper: Restructuring and anticipation of change: what lessons from recent experience? Employment and Social Affairs Employers' organisations, trade unions, national, regional and local authorities, academics, NGOs, other stakeholders as well as individual citizens with an interest in restructuring and anticipation of change. 30/03/2012
EU initiatives for the enforcement of EU rules on freedom of movement for workers Employment and Social Affairs All citizens, national, regional and local authorities, trade unions, employers, ONGs, academics, other stakeholders with an interest in the free movement of workers 12/08/2011
Public consultation on a possible successor instrument to the EU programme for employment and social solidarity – Progress 2007-2013 Employment and social solidarity

This public consultation targets key stakeholders of the PROGRESS programme, in particular relevant authorities in the participating countries, including public employment services, local and regional authorities, specialised bodies provided for under Union law; social and economic partners; NGOs; higher education institutions and research institutes, experts in evaluation, and the media. It covers all PROGRESS participating countries: EU Member States, EFTA/EEA and candidate countries, and one pre-candidate country.

27/05/2011
Zöld könyv: a megfelelő, fenntartható és biztonságos európai nyugdíjrendszerek felé Gazdasági ügyek, foglalkoztatási és szociális ügyek, belső piac A konzultációban minden polgár és szervezet részvételére számítunk. Különösen fontos számunkra, hogy a tagállamok, egyéb hatóságok, üzleti szervezetek, szociális partnerek és nem kormányzati szervezetek megosszák velünk véleményüket, észrevételeiket. 15/11/2010
Public consultation on the preparation of a new EU Disability Strategy 2010-2020 Employment and social All citizens and organisations 04/01/2010
Consultation in view of a possible designation of 2012 as European Year for Active Ageing and Intergenerational Solidarity Employment and social affairs Relevant stakeholders, such as EU-level NGOs, social partners, Member State governments and agencies as well as organisations representing regional and local governments, experts on ageing, intergenerational solidarity, communication and behavioural/attitude change. 31/07/2009

Egyéb egyeztetések

Még nem áll rendelkezésre