Navigacijski put

Javna savjetovanja i druge savjetodavne aktivnosti

Prilikom razvoja politike i zakonodavstva, Europska komisija redovito ispituje stavove građana i dionika.

U ovom dijelu mrežne stranice možete saznati o otvorenim javnim savjetovanjima u području zapošljavanja, socijalnih pitanja i uključenosti. Također, možete pronaći detalje prethodnih javnih savjetovanja, uključujući i podatke o primljenim odgovorima i provedenim naknadnim aktivnostima.

Za potpuni pregled javnih savjetovanja koja je pokrenula Europska komisija posjetite mrežnu stranicu Vaš glas u Europi.

Otvorena savjetovanja

Naslov Područje politike Ciljna skupina Datum završetka
Public consultation on integration of long-term unemployed into the labour market Employment and social affairs All citizens, organisations and public authorities are welcome to respond to this consultation. In particular, the consultation seeks to gather views from individual citizens, in their personal or professional capacity, civil society organisations working on the issue of long-term unemployment as well as employment and social services providers, employers and public authorities at both national and local level. 31/07/2018

Zatvorena savjetovanja

Naslov Područje politike Ciljna skupina Datum završetka
Javno savjetovanje o Europskom nadzornom tijelu za rad i europskom broju socijalnog osiguranja Koordinacija sustava socijalne sigurnosti u EU-u, mobilnost radne snage, zapošljavanje U ovom savjetovanju mogu sudjelovati svi pojedinci i organizacije. Iako savjetovanje nije namijenjeno određenoj kategoriji dionika, očekuje se sudjelovanje javnih tijela na nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini, socijalnih partnera, osoba koje se bave tim područjem (primjerice konzultanti), predstavnika akademske zajednice, organizacija civilnog društva i pojedinačnih građana u privatnom ili profesionalnom svojstvu. 07/01/2018
Javno savjetovanje o mogućim mjerama EU-a za rješavanje problema pristupa socijalnoj zaštiti za ljude u svim oblicima zaposlenja u okviru europskog stupa socijalnih prava Zapošljavanje i socijalna zaštita Šira javnost i svi dionici, a posebno organizacije za koje su važna pitanja socijalne zaštite, kao što su: vlade, javna tijela, poduzeća. 15/01/2018
Otvoreno javno savjetovanje o evaluaciji agencija EU-a: EUROFOUND, CEDEFOP, ETF, EU-OSHA Zapošljavanje i socijalna pitanja Svi građani te javne i privatne organizacije mogu pridonijeti ovom savjetovanju. Posebno se traži mišljenje dionika Eurofounda, Cedefopa, ETF-a i EU-OSHA-e za razdoblje 2011. – 2016. 05/07/2017
Otvoreno javno savjetovanje za srednjoročnu evaluaciju Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) Zapošljavanje i socijalna pitanja, jednake mogućnosti, pravosuđe i temeljna prava, socijalna uključenost Svi građani i organizacije mogu pridonijeti ovom javnom savjetovanju. Posebno pozivamo da se odazovu dionici koji su izravno uključeni u FEAD, dionici uključeni u upravljanje operativnim programima, organizacije uključene u pružanje pomoći FEAD-a kao korisnici ili projektni partneri i pojedinci koji primaju potporu FEAD-a. 05/05/2017
Open public consultation for the mid-term evaluation of the European Union Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) Employment, social innovation, job mobility, microfinance, social entrepreneurship All citizens and organisations are welcome to contribute. However, contributions are particularly sought from stakeholders and participants/beneficiaries involved in the EaSI programme planning and deliver during the 2014-2016 period. 25/01/2017
Otvoreno javno savjetovanje za srednjoročnu evaluaciju Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) Zapošljavanje, socijalna pitanja, mladi Svi građani i organizacije mogu iznijeti svoja mišljenja. Međutim, ponajviše želimo mišljenja dionika i sudionika/korisnika koji su bili izravno uključeni u EGF tijekom razdoblja 2014. – 2020., posebice: — dionika uključenih u osmišljavanje i pružanje potpore iz EGF-a, — dionika uključenih u rješavanje širih pitanja restrukturiranja trgovačkih društava, industrijskih sektora te regija, — sudionika u mjerama potpore iz EGF-a. 18/09/2016
Public Consultation on the Evaluation of the European Training Foundation (ETF) in the period 2011-2014 EU external relations policy, human capital development As wide a range of stakeholders as possible 24/06/2016
Javna rasprava o europskom stupu socijalnih prava Socijalna politika, koordinacija gospodarske politike Građani, organizacije i javna tijela 31/12/2016
Javno savjetovanje u kontekstu ex post evaluacije Europskog socijalnog fonda tijekom programskog razdoblja 2007. – 2013. Obrazovanje, Zapošljavanje, Jednake mogućnosti, Pravosuđe i temeljna prava, Regionalna politika, Socijalna pitanja, Transeuropske mreže, Mladi Svi građani i organizacije mogu pridonijeti ovom savjetovanju. Posebno se traži doprinos dionika koji su bili izravno uključeni u aktivnosti ESF-a tijekom programskog razdoblja 2007. – 2013.:  dionika uključenih u upravljanje operativnim programima, uključujući države članice, upravljačka tijela, provedbena tijela na svim razinama, socijalne i druge partnere zastupljene u nadzornom odboru,  dionika uključenih u realizaciju operacija ESF-a u svojstvu promotora projekata – to su primjerice organ 27/04/2016
Javno savjetovanje na internetu o programu mobilnosti Tvoj prvi posao preko EURES-a (YFEJ) i mogućim budućim mjerama EU-a za mobilnost mlade radne snage unutar EU-a Slobodno kretanje radnika, mobilnost radne snage Savjetovanje je dostupno na svim službenim jezicima EU-a te u njemu mogu sudjelovati svi građani i organizacije s područja Europskoga gospodarskog prostora (EGP), tj. iz država EU-28, Norveške, Islanda i Lihtenštajna 22/04/2016
Javno savjetovanje o preispitivanju Europske strategije za osobe s invaliditetom 2010. – 2020. Zapošljavanje i socijalna pitanja Svi građani, organizacije i tijela javne vlasti slobodno mogu sudjelovati u ovom savjetovanju. 18/03/2016
Savjetovanje o obvezi poslodavca da obavijesti radnike o uvjetima koji se primjenjuju na ugovor o radu ili radni odnos (tzv. „Direktiva o pisanoj izjavi” – Direktiva 91/533/EEZ) Zapošljavanje i socijalna pitanja Svi građani i organizacije mogu pridonijeti ovom savjetovanju. Posebno su dobrodošli doprinosi zaposlenika, organizacija ili predstavnika zaposlenika, poslodavaca, udruga poslodavaca i tijela javne vlasti. 20/04/2016
Javno savjetovanje o usklađivanju socijalnog osiguranja u EU-u Zapošljavanje i socijalna pitanja Savjetovanje je namijenjeno svim građanima i organizacijama 07/10/2015
Public consultation on service provision to long-term unemployed Employment, Social Affairs All citizens and organisations that are interested in and/or affected by policy on long-term unemployment are welcome to contribute to this consultation. Contributions are particularly sought from central, regional and local governments, ministries, public authorities, workers' organisations/trade unions, employers' organisations, small or medium enterprises, large companies, NGOs, individual citizens, researchers/academics and think-tanks/consultancies. 15/05/2015
Javno savjetovanje o reviziji Direktive o radnom vremenu (Direktiva 2003/88/EZ) Zapošljavanje i socijalna pitanja Svi građani i organizacije mogu pridonijeti ovom savjetovanju. 18/03/2015
Public consultation on the new EU occupational safety and health policy framework Employment and Social Affairs All citizens and organisations are welcome to contribute to this consultation. Contributions are particularly sought by representatives of Member States public authorities, social partner organisations, and stakeholders and experts with an interest in the area of occupational safety and health. 26/08/2013
Revision of the EU provisions on coordination of long-term care benefits and unemployment benefits (Regulation (EC) No 883/2004) EU Social Security Coordination and Free Movement General public and organisations 05/03/2013
Exploiting the employment potential of the personal and household services Employment and Social Affairs National, regional and local authorities, trade unions, employers' organisations, NGOs, academics and other stakeholders or individual citizens with an interest in personal and household services 15/07/2012
Quality Framework for Traineeships Employment All citizens, in particular young people, trainees, social partners, enterprises, education institutions 11/07/2012
Green Paper: Restructuring and anticipation of change: what lessons from recent experience? Employment and Social Affairs Employers' organisations, trade unions, national, regional and local authorities, academics, NGOs, other stakeholders as well as individual citizens with an interest in restructuring and anticipation of change. 30/03/2012
EU initiatives for the enforcement of EU rules on freedom of movement for workers Employment and Social Affairs All citizens, national, regional and local authorities, trade unions, employers, ONGs, academics, other stakeholders with an interest in the free movement of workers 12/08/2011
Public consultation on a possible successor instrument to the EU programme for employment and social solidarity – Progress 2007-2013 Employment and social solidarity

This public consultation targets key stakeholders of the PROGRESS programme, in particular relevant authorities in the participating countries, including public employment services, local and regional authorities, specialised bodies provided for under Union law; social and economic partners; NGOs; higher education institutions and research institutes, experts in evaluation, and the media. It covers all PROGRESS participating countries: EU Member States, EFTA/EEA and candidate countries, and one pre-candidate country.

27/05/2011
Green Paper towards adequate, sustainable and safe European pension systems Economic affairs; Employment and social affairs; Internal market All citizens and organisations are welcome to contribute to this consultation. Contributions are particularly sought from Member States, other public authorities, business organisations, social partners and non-governmental organisations. 15/11/2010
Public consultation on the preparation of a new EU Disability Strategy 2010-2020 Employment and social All citizens and organisations 04/01/2010
Consultation in view of a possible designation of 2012 as European Year for Active Ageing and Intergenerational Solidarity Employment and social affairs Relevant stakeholders, such as EU-level NGOs, social partners, Member State governments and agencies as well as organisations representing regional and local governments, experts on ageing, intergenerational solidarity, communication and behavioural/attitude change. 31/07/2009

Druga savjetovanja

Trenutačno nema objavljenih