Cosán nascleanúna

Comhairliúcháin phoiblí agus gníomhaíochtaí comhairliúcháin eile

Teideal

EU initiatives for the enforcement of EU rules on freedom of movement for workers

Réimse/í beartais

Employment and Social Affairs

Spriocghrúpa(í)

All citizens, national, regional and local authorities, trade unions, employers, ONGs, academics, other stakeholders with an interest in the free movement of workers

Tréimhse chomhairliúcháin
ó :     17/06/2011     Chuig :   12/08/2011
Cuspóir an chomhairliúcháin

The objective of the consultation is to assess how to best ensure the enforcement of the right to free movement of workers and contribute to the removal of obstacles. The European Commission wishes to obtain input from relevant stakeholders and citizens for possible future initiatives and actions in this regard.

Conas do dhréacht a chur chugainn

The questionnaire is available in all EU languages. We welcome contributions from citizens, organisations and public authorities.

The questionnaire is available online to be completed:

Answers can also be sent by e-mail to the following address: empl-b4-public-consultation@ec.europa.eu

Féach ar an doiciméad comhairliúcháin
 
Féach ar an gceistneoir:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=freeMovementCit&lang=en

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=freeMovementOrg&lang=en
Doiciméid thagartha agus comhairliúcháin ghaolmhara eile
Sonraí teagmhála
Seirbhís fhreagrach : Directorate-General Employment, Social Affairs and Inclusion - Unit B4: Free movement of workers, coordination of social security schemes
Ríomhphost : empl-b4-public-consultation@ec.europa.eu
Seoladh poist :European Commission - Directorate-General Employment, Social Affairs and Inclusion - Unit B4: Free movement of workers, coordination of social security schemes - Rue Joseph II, 27 08/75 B-1040 Brussels Belgium
Féach ar na dréachtaí

Ar mhaithe le trédhearcacht, tugadh cuireadh d'eagraíochtaí faisnéis ábhartha a sholáthar don phobal fúthu féin trí chlárú i gClár Trédhearcachta an Aontais Eorpaigh agus liostáil dá Chód Iompair. Mura bhfuil eagraíocht cláraithe, foilsítear an aighneacht ar leithligh ó na heagraíochtaí cláraithe.

Torthaí an chomhairliúcháin agus na chéad chéimeanna eile
Cosaint sonraí pearsanta

Sainráiteas príobháide

  pdf English