Cosán nascleanúna

Comhairliúcháin phoiblí agus gníomhaíochtaí comhairliúcháin eile

Teideal

Public consultation on the preparation of a new EU Disability Strategy 2010-2020

Réimse/í beartais

Employment and social

Spriocghrúpa(í)

All citizens and organisations

Tréimhse chomhairliúcháin
ó :     04/11/2009     Chuig :   04/01/2010
Cuspóir an chomhairliúcháin

To make progress towards the full recognition and enforcement of their rights, the European Commission is preparing a new EU Disability Strategy from 2010 to 2020.

This questionnaire asks for opinions on the problems of persons with disabilities and the ways to solve them. We appreciate replies from all citizens, organisations, businesses, academics and other stakeholders.

We will use the results of this public consultation to assess the possible impacts of different options for actions that can be included in the new Disability Strategy

Conas do dhréacht a chur chugainn

We welcome contributions from citizens, organisations and public authorities.

  • If you are answering this consultation as a citizen, please click here to submit your contribution.
  • If you are answering this consultation on behalf of an organisation, please click here to submit your contribution.
  • If you are answering this consultation on behalf of a public authority, please click here to submit your contribution.

Received contributions will be published on the Internet. It is important to read the specific privacy statement attached to this consultation for information on how your personal data and contribution will be dealt with.

Féach ar an doiciméad comhairliúcháin
 
Féach ar an gceistneoir:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=disabilitystrategy3
Doiciméid thagartha agus comhairliúcháin ghaolmhara eile
Níl aon doiciméad cúlra ar leith ann. Gheofar doiciméid maidir leis an réimse beartais trí shuíomh Gréasáin EMPL/G3
Sonraí teagmhála
Seirbhís fhreagrach : EMPL/G3
Ríomhphost : EMPL-G3-UNITE@ec.europa.eu
Seoladh poist :European Commission, 1047 Bruxelles.
Féach ar na dréachtaí

Ar mhaithe le trédhearcacht, tugadh cuireadh d'eagraíochtaí faisnéis ábhartha a sholáthar don phobal fúthu féin trí chlárú i gClár Trédhearcachta an Aontais Eorpaigh agus liostáil dá Chód Iompair. Mura bhfuil eagraíocht cláraithe, foilsítear an aighneacht ar leithligh ó na heagraíochtaí cláraithe.

Níl sé ar fáil fós
Torthaí an chomhairliúcháin agus na chéad chéimeanna eile
Cosaint sonraí pearsanta

Sainráiteas príobháide