Jos haluat suoraan navigointipolkuun, ohita sivuston työkalut ja kielivalikko

Julkiset kuulemiset ja muut kuulemistapahtumat

Euroopan komissio kuulee säännöllisesti kansalaisten ja sidosryhmien mielipiteitä poliittisia linjauksia ja lainsäädäntöä varten. 

Sivuston tässä osassa on tietoa työllisyyteen, sosiaali- ja osallisuusasioihin liittyvistä julkisista kuulemisista. Jo päättyneiden kuulemisten yhteydessä kerrotaan myös osallistujien antamista vastauksista ja jatkotoimista.

Täydellinen luettelo komission julkisista kuulemisista on Sinun äänesi Euroopassa ‑sivustolla.

Avoimet kuulemiset

Otsikko Politiikan ala(t) Kohderyhmä(t) Päättymispäivä
Public consultation on integration of long-term unemployed into the labour market Employment and social affairs All citizens, organisations and public authorities are welcome to respond to this consultation. In particular, the consultation seeks to gather views from individual citizens, in their personal or professional capacity, civil society organisations working on the issue of long-term unemployment as well as employment and social services providers, employers and public authorities at both national and local level. 31/07/2018

Päättyneet kuulemiset

Otsikko Politiikan ala(t) Kohderyhmä(t) Päättymispäivä
Julkinen kuuleminen: Euroopan työviranomainen ja eurooppalainen sosiaaliturvatunnus EU:n sosiaaliturvan yhteensovittaminen, työvoiman liikkuvuus, työllisyys Kuulemiseen voivat osallistua kaikki yksityishenkilöt ja organisaatiot. Kuulemista ei ole kohdennettu mihinkään erityiseen sidosryhmäluokkaan, mutta vastauksia odotetaan jäsenvaltioiden keskus-, alue- tai paikallistason viranomaisilta, työmarkkinaosapuolilta, alan toimijoilta (esim. konsulteilta), tutkijoilta, kansalaisyhteiskunnan järjestöiltä ja yksittäisiltä kansalaisilta joko yksityis- tai ammattihenkilön ominaisuudessa. 07/01/2018
Julkinen kuuleminen mahdollisista Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin puitteissa tehtävistä EU:n toimista, joilla vastataan sosiaalisen suojelun saatavuuden haasteisiin kaikissa työsuhteiden muodoissa Työllisyys, sosiaalinen suojelu Suuri yleisö ja kaikki sidosryhmät, erityisesti organisaatiot, jotka toimivat sosiaalisen suojelun alalla, esim: hallitukset, viranomaiset, yritykset. 15/01/2018
Avoin julkinen kuuleminen EU-virastojen arviointia varten: Eurofound, Cedefop, ETF ja EU-OSHA Työllisyys- ja sosiaaliasiat Tähän kuulemiseen pyydetään vastauksia kaikilta kansalaisilta sekä julkisilta ja yksityisiltä organisaatioilta. On toivottavaa, että etenkin Eurofoundin, Cedefopin, ETF:n ja EU-OSHAn vuosien 2011–2016 sidosryhmät osallistuvat kuulemiseen 05/07/2017
Julkinen kuuleminen vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston (FEAD) väliarviointia varten Työllisyys- ja sosiaaliasiat, yhtäläiset mahdollisuudet, oikeusasiat ja perusoikeudet, sosiaalinen osallisuus Kuulemiseen voivat osallistua kaikki kansalaiset ja organisaatiot. Vastauksia toivotaan erityisesti sidosryhmiltä, jotka ovat suoraan mukana FEAD-rahaston toiminnassa, eli toimintaohjelmien hallinnointiin osallistuvilta organisaatioilta, organisaatioilta, jotka osallistuvat rahaston toimien toteuttamiseen tuensaajina tai hankekumppaneina sekä rahastosta tukea saavilta henkilöiltä. 05/05/2017
Open public consultation for the mid-term evaluation of the European Union Programme for Employment and Social Innovation (EaSI) Employment, social innovation, job mobility, microfinance, social entrepreneurship All citizens and organisations are welcome to contribute. However, contributions are particularly sought from stakeholders and participants/beneficiaries involved in the EaSI programme planning and deliver during the 2014-2016 period. 25/01/2017
Avoin julkinen kuuleminen Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) väliarviointia varten Työllisyys, sosiaaliasiat, nuoriso Kaikki kansalaiset ja organisaatiot voivat osallistua kuulemiseen. Vastauksia toivotaan etenkin sidosryhmiltä sekä osallistujilta ja edunsaajilta, jotka suoraan osallistuvat Euroopan globalisaatiorahastoon (EGR) liittyvään toimintaan kaudella 2014–2020. Näitä ovat erityisesti – sidosryhmät, jotka osallistuvat EGR:n tuen suunnitteluun ja toteuttamiseen – sidosryhmät, jotka osallistuvat yritysten, teollisuuden ja alueiden rakenneuudistukseen liittyviin laajempiin kysymyksiin – EGR:n tukitoimenp 18/09/2016
Public Consultation on the Evaluation of the European Training Foundation (ETF) in the period 2011-2014 EU external relations policy, human capital development As wide a range of stakeholders as possible 24/06/2016
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskeva kuuleminen Sosiaalipolitiikka, talouspolitiikan koordinointi Kansalaiset, organisaatiot ja viranomaiset. 31/12/2016
Julkinen kuuleminen Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) sen ohjelmakauden 2007–2013 jälkiarvioinnin yhteydessä Koulutus, Työllisyys, Yhtäläiset mahdollisuudet, Oikeusasiat ja perusoikeudet, Aluepolitiikka, Sosiaaliasiat, Euroopan laajuiset verkot, Nuoriso Kuulemiseen voivat osallistua kaikki kansalaiset ja organisaatiot. Kuulemisen tavoitteena on koota mielipiteitä sidosryhmiltä, jotka osallistuivat Euroopan sosiaalirahastoon (ESR) liittyvään toimintaan ohjelmakaudella 2007–2013:  toimenpideohjelmien hallinnointiin osallistuneet sidosryhmät, muun muassa jäsenvaltiot, hallintoviranomaiset, täytäntöönpanoelimet eri hallintotasoilla, työmarkkinaosapuolet ja muut kumppanit, jotka ovat edustettuina seurantakomiteassa  ESR:n toimien toteutukseen osal 27/04/2016
Julkinen verkkokuuleminen: Eka Eures-työpaikka -liikkuvuusjärjestely ja EU:n toimenpiteet nuorten työntekijöiden liikkuvuuden edistämiseksi EU:ssa Työntekijöiden vapaa liikkuvuus ja työvoiman liikkuvuus Kuulemiseen voi osallistua EU:n virallisilla kielillä, ja se on avoinna kaikille Euroopan talousalueen (ETA) eli EU:n 28 jäsenvaltion sekä Norjan, Islannin ja Liechtensteinin 22/04/2016
Julkinen kuuleminen Euroopan vammaisstrategian 2010–2020 tarkistamisesta Työllisyys ja sosiaaliasiat Kuulemiseen voivat osallistua kaikki kansalaiset, organisaatiot ja viranomaiset. 18/03/2016
Kuuleminen työnantajan velvollisuudesta ilmoittaa työntekijöille työsopimuksessa tai työsuhteessa sovellettavista ehdoista (nk. kirjallista ilmoitusta koskeva direktiivi 91/533/ETY) Työllisyys ja sosiaaliasiat Kuulemiseen voivat osallistua kaikki kansalaiset ja organisaatiot. Palautetta pyydetään etenkin työntekijöiltä, työntekijäjärjestöiltä, työntekijöiden edustajilta, työnantajilta, työnantajajärjestöiltä ja viranomaisilta. 20/04/2016
Sosiaaliturvan koordinointi EU:ssa Työllisyys ja sosiaaliasiat Kuulemiseen voivat osallistua kaikki kansalaiset ja organisaatiot. 07/10/2015
Public consultation on service provision to long-term unemployed Employment, Social Affairs All citizens and organisations that are interested in and/or affected by policy on long-term unemployment are welcome to contribute to this consultation. Contributions are particularly sought from central, regional and local governments, ministries, public authorities, workers' organisations/trade unions, employers' organisations, small or medium enterprises, large companies, NGOs, individual citizens, researchers/academics and think-tanks/consultancies. 15/05/2015
Työaikadirektiivin uudelleentarkasteluun liittyvä julkinen kuuleminen (direktiivi 2003/88/EY) Työllisyys- ja sosiaaliasiat Kaikki kansalaiset ja organisaatiot voivat osallistua kuulemiseen. 18/03/2015
Public consultation on the new EU occupational safety and health policy framework Employment and Social Affairs All citizens and organisations are welcome to contribute to this consultation. Contributions are particularly sought by representatives of Member States public authorities, social partner organisations, and stakeholders and experts with an interest in the area of occupational safety and health. 26/08/2013
Revision of the EU provisions on coordination of long-term care benefits and unemployment benefits (Regulation (EC) No 883/2004) EU Social Security Coordination and Free Movement General public and organisations 05/03/2013
Exploiting the employment potential of the personal and household services Employment and Social Affairs National, regional and local authorities, trade unions, employers' organisations, NGOs, academics and other stakeholders or individual citizens with an interest in personal and household services 15/07/2012
Quality Framework for Traineeships Employment All citizens, in particular young people, trainees, social partners, enterprises, education institutions 11/07/2012
Green Paper: Restructuring and anticipation of change: what lessons from recent experience? Employment and Social Affairs Employers' organisations, trade unions, national, regional and local authorities, academics, NGOs, other stakeholders as well as individual citizens with an interest in restructuring and anticipation of change. 30/03/2012
EU initiatives for the enforcement of EU rules on freedom of movement for workers Employment and Social Affairs All citizens, national, regional and local authorities, trade unions, employers, ONGs, academics, other stakeholders with an interest in the free movement of workers 12/08/2011
Public consultation on a possible successor instrument to the EU programme for employment and social solidarity – Progress 2007-2013 Employment and social solidarity

This public consultation targets key stakeholders of the PROGRESS programme, in particular relevant authorities in the participating countries, including public employment services, local and regional authorities, specialised bodies provided for under Union law; social and economic partners; NGOs; higher education institutions and research institutes, experts in evaluation, and the media. It covers all PROGRESS participating countries: EU Member States, EFTA/EEA and candidate countries, and one pre-candidate country.

27/05/2011
Vihreä kirja: Riittävien, kestävien ja turvattujen eurooppalaisten eläkejärjestelmien kehittäminen Talousasiat, työllisyys- ja sosiaaliasiat, sisämarkkinat Kaikki kansalaiset ja organisaatiot voivat osallistua kuulemiseen. Palautetta pyydetään etenkin jäsenvaltioiden viranomaisilta, muilta julkisilta viranomaisilta, liike-elämää edustavilta järjestöiltä, työmarkkinaosapuolilta ja kansalaisjärjestöiltä. 15/11/2010
Public consultation on the preparation of a new EU Disability Strategy 2010-2020 Employment and social All citizens and organisations 04/01/2010
Consultation in view of a possible designation of 2012 as European Year for Active Ageing and Intergenerational Solidarity Employment and social affairs Relevant stakeholders, such as EU-level NGOs, social partners, Member State governments and agencies as well as organisations representing regional and local governments, experts on ageing, intergenerational solidarity, communication and behavioural/attitude change. 31/07/2009

Muut kuulemiset

Tällä hetkellä ei ole.