Navigatsioonitee

Avalikud konsultatsioonid ja muu konsulteerimistegevus

Pealkiri

EU initiatives for the enforcement of EU rules on freedom of movement for workers

Poliitikavaldkond/-valdkonnad

Employment and Social Affairs

Sihtrühm(ad)

All citizens, national, regional and local authorities, trade unions, employers, ONGs, academics, other stakeholders with an interest in the free movement of workers

Konsultatsiooni kestus
alates :     17/06/2011     kuni :   12/08/2011
Konsultatsiooni eesmärk

The objective of the consultation is to assess how to best ensure the enforcement of the right to free movement of workers and contribute to the removal of obstacles. The European Commission wishes to obtain input from relevant stakeholders and citizens for possible future initiatives and actions in this regard.

Kuidas esitada oma seisukohti

The questionnaire is available in all EU languages. We welcome contributions from citizens, organisations and public authorities.

The questionnaire is available online to be completed:

Answers can also be sent by e-mail to the following address: empl-b4-public-consultation@ec.europa.eu

Vaadake konsultatsioonidokumenti
 
Vaadake küsimustikku :
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=freeMovementCit&lang=en

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=freeMovementOrg&lang=en
Viitedokumendid ja muud asjakohased konsultatsioonid
Kontaktandmed
vastutav talitus : Directorate-General Employment, Social Affairs and Inclusion - Unit B4: Free movement of workers, coordination of social security schemes
e-post : empl-b4-public-consultation@ec.europa.eu
postiaadress :European Commission - Directorate-General Employment, Social Affairs and Inclusion - Unit B4: Free movement of workers, coordination of social security schemes - Rue Joseph II, 27 08/75 B-1040 Brussels Belgium
Vaadake laekunud vastuseid

Läbipaistvuse huvides on organisatsioonidel palutud esitada asjakohane teave enda kohta, registreerudes ELi läbipaistvusregistris ning nõustudes järgima selle käitumisjuhendit. Kui organisatsioon ei ole end registreerinud, avaldatakse tema seisukohad registreeritud organisatsioonidest eraldi.

Konsultatsiooni tulemused ja edasised sammud
Isikuandmete kaitse

Isikuandmete kaitse põhimõtted

  pdf English