Navigatsioonitee

Avalikud konsultatsioonid ja muu konsulteerimistegevus

Pealkiri

Roheline raamat – Piisav, jätkusuutlik ja kindel Euroopa pensionisüsteem

Poliitikavaldkond/-valdkonnad

Majandusküsimused; Tööhõive ja sotsiaalküsimused; Siseturg

Sihtrühm(ad)

Kõik kodanikud ja organisatsioonid on oodatud sellest konsultatsioonist osa võtma. Eriti on oodatud osa võtma liikmesriigid, muud riiklikud ametiasutused, ettevõtlusorganisatsioonid, tööturu osapooled ning valitsusvälised organisatsioonid.

Konsultatsiooni kestus
alates :     07/07/2010     kuni :   15/11/2010
Konsultatsiooni eesmärk

Euroopa peab oma kodanikele tagama piisava, jätkusuutliku ja kindla pensioni. Kiiresti süvenev rahvastiku vananemine esitab pensionisüsteemidele nii koheseid kui ka pikaajalisi väljakutseid. Paljud liikmesriigid on praeguseks läbi viinud olulisi reforme, kuid see ei pruugi olla piisav.   Majandus- ja finantskriis on teravdanud demograafilist olukorda ning toonud esile mõningate pensioniskeemide riskid. Kui EL soovib tõhusalt toetada ning täiendada liikmesriikide jõupingutusi kodanikele piisavate ja jätkusuutlike pensionide tagamisel, tuleks mittetäielik ning killustatud poliitika koordineerimise ja reguleerimise Euroopa raamistik terviklikult üle vaadata, kuna sotsiaal- ja majanduspoliitika ning rahandusalane reguleerimine on omavahel seotud. Käesoleva rohelise raamatuga algatatakse konsultatsioon, mille raames püütakse välja selgitada meetmed nimetatud eesmärgi saavutamiseks.

Vaadake konsultatsioonidokumenti
pdf български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska
 
Vaadake küsimustikku :
Roheline raamat piisava, jätkusuutliku ja ohutu Euroopa pensionisüsteemi suunas

pdf български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska
Viitedokumendid ja muud asjakohased konsultatsioonid
Lühikokkuvõte: ELi ettepanek – pensione käsitlev avalik arutelu
pdf български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska
Accompanying document to the Green Paper - towards adequate, sustainable and safe European pension systems
pdf English
Kontaktandmed
vastutav talitus : Tööhõive, sotsiaalküsimuste ja võrdsete võimaluste peadirektoraat, E4 Sotsiaalkaitse ja sotsiaalteenused Majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraat, üksus B3: Tööturu reformid Siseturu ja teenuste peadirektoraat, finantsasutused, üksus H2: Kindlustus ja pensionid
Vaadake laekunud vastuseid

Given the volume of consultation responses received, the most manageable and timely way to publish the online responses is in an Excel file (MS Office) which may also allow for easier searching and comparison of specific answers.
Due to the length of some texts, the text of certain cells may not display fully or correctly on your PC screen (especially in the columns dedicated to general comments and question No.1).
Should this be the case and the content of a cell doesn't display fully or correctly on your PC screen:
select the cell where the text is not fully displayed with your mouse or arrows on the keyboard
copy the cell (press CTRL+C)
paste the copied content of the cell into any text editor (press CRTL+V).
This operation will allow you to view the full text.

Tutvuge rohelist raamatut käsitlenud on-line küsimustiku vastustega.

Tutvuge vastustega seoses rohelise raamatuga, mis esitati väljaspool on-line küsimustikku ja/või täiendava kirjaliku materjaliga, mis esitati koos vastustega mõnele on-line küsimustikule.

Statistika

Konsultatsiooni tulemused ja edasised sammud
Aruanne rohelise raamatu aruteluringi kohta „Piisav, jätkusuutlik ja turvaline Euroopa pensionisüsteem”
pdf български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska
Full Summary of consultation responses to the Green Paper towards adequate, sustainable and safe European pension systems
pdf English
Isikuandmete kaitse

Isikuandmete kaitse põhimõtted