Navigatsioonitee

Avalikud konsultatsioonid ja muu konsulteerimistegevus

Pealkiri

Revision of the EU provisions on coordination of long-term care benefits and unemployment benefits (Regulation (EC) No 883/2004)

Poliitikavaldkond/-valdkonnad

EU Social Security Coordination and Free Movement

Sihtrühm(ad)

General public and organisations

Konsultatsiooni kestus
alates :     05/12/2012     kuni :   05/03/2013
Konsultatsiooni eesmärk

Collection of opinions and experiences on EU law on social security in the situations with an EU cross-border element. In particular, the aim of the consultation is to gather ideas on how to remove existing problems or obstacles in the area of coordination of unemployment and long-term care benefits for persons who are in a cross-border situation.

Kuidas esitada oma seisukohti

Through online questionnaire (IPM)

Vaadake konsultatsioonidokumenti
 
Vaadake küsimustikku :
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=Benefits&lang=en
Viitedokumendid ja muud asjakohased konsultatsioonid
Kontaktandmed
vastutav talitus : DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit B4
e-post : empl-b4-unit@ec.europa.eu
postiaadress :DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit B4, Rue Joseph II 27 - 1049 Bruxelles
Vaadake laekunud vastuseid

Läbipaistvuse huvides on organisatsioonidel palutud esitada asjakohane teave enda kohta, registreerudes ELi läbipaistvusregistris ning nõustudes järgima selle käitumisjuhendit. Kui organisatsioon ei ole end registreerinud, avaldatakse tema seisukohad registreeritud organisatsioonidest eraldi.

Konsultatsiooni tulemused ja edasised sammud
Isikuandmete kaitse

Isikuandmete kaitse põhimõtted

  pdf English

    Jaga

  • Jaga Twitter´is Jaga Facebook´is Jagage Google+ vahendusel