Διαδρομή πλοήγησης

Δημόσιες διαβουλεύσεις και άλλες δραστηριότητες διαβούλευσης

Τίτλος

Πράσινη Βίβλος για επαρκή, βιώσιμα και ασφαλή ευρωπαϊκά συνταξιοδοτικά συστήματα

Τομέας/είς πολιτικής

Οικονομικές υποθέσεις• Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις• Εσωτερική αγορά

Ομάδα/ες στόχος/οι

Όλοι οι πολίτες και οι οργανισμοί μπορούν να λάβουν μέρος στην παρούσα διαβούλευση. Ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη είναι η συμμετοχή κρατών μελών, δημόσιων φορέων, επιχειρηματικών οργανώσεων, κοινωνικών εταίρων και μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Περίοδος διαβούλευσης
Από:     07/07/2010     μέχρι :   15/11/2010
Στόχος της διαβούλευσης

Η Ευρώπη πρέπει να διασφαλίσει επαρκείς, βιώσιμες και ασφαλείς συντάξεις για τους πολίτες της. Η επικείμενη γήρανση του πληθυσμού ασκεί άμεσες αλλά και μακροπρόθεσμες πιέσεις στα συνταξιοδοτικά συστήματα. Πολλά κράτη μέλη έχουν ήδη προχωρήσει σε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις, αλλά θα χρειαστούν ίσως περισσότερες. Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση επιδείνωσε την ήδη, λόγω του δημογραφικού, σοβαρή κατάσταση, και έφερε στο προσκήνιο τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν ορισμένα συνταξιοδοτικά καθεστώτα. Για να μπορέσει η ΕΕ να στηρίξει και να συμπληρώσει τις προσπάθειες των κρατών μελών για επαρκείς και βιώσιμες συντάξεις, είναι αναγκαία η ριζική μεταρρύθμιση του σημερινού αποσπασματικού και ανεπαρκούς ευρωπαϊκού πλαισίου διαχείρισης και συντονισμού των πολιτικών, καθώς με το συγκεκριμένο ζήτημα αλληλοσυνδέονται η κοινωνική, η οικονομική και η δημοσιονομική πολιτική. Με την παρούσα Πράσινη Βίβλο ξεκινά διαβούλευση σχετικά με το πώς θα μπορέσει η ΕΕ να επιτύχει τον στόχο αυτό.

Δείτε το έγγραφο της διαβούλευσης
pdf български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska
 
Δείτε το ερωτηματολόγιο:
Πράσινη Βίβλος για επαρκή, βιώσιμα και ασφαλή ευρωπαϊκά συνταξιοδοτικά συστήματα

pdf български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska
Έγγραφα αναφοράς και άλλες συναφείς διαβουλεύσεις
Περίληψη για τον πολίτη: Πρόταση της ΕΕ: δημόσια διαβούλευση για τις συντάξεις
pdf български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska
Accompanying document to the Green Paper - towards adequate, sustainable and safe European pension systems
pdf English
Στοιχεία επικοινωνίας
αρμόδια υπηρεσία : Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών, Διοικητική μονάδα Ε4: Κοινωνική προστασία και Κοινωνικές υπηρεσίες Γενική Διεύθυνση οικονομικών και χρηματοδοτικών υποθέσεων, Διοικητική μονάδα E.3 Μεταρρυθμίσεις της αγοράς εργασίας Γενική Διεύθυνση εσωτερικής αγοράς, Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, Διοικητική μονάδα H2: Ασφάλειες και συντάξεις
Δείτε τις απαντήσεις

Given the volume of consultation responses received, the most manageable and timely way to publish the online responses is in an Excel file (MS Office) which may also allow for easier searching and comparison of specific answers.
Due to the length of some texts, the text of certain cells may not display fully or correctly on your PC screen (especially in the columns dedicated to general comments and question No.1).
Should this be the case and the content of a cell doesn't display fully or correctly on your PC screen:
select the cell where the text is not fully displayed with your mouse or arrows on the keyboard
copy the cell (press CTRL+C)
paste the copied content of the cell into any text editor (press CRTL+V).
This operation will allow you to view the full text.

Δείτε τις απαντήσεις που δόθηκαν μέσω Διαδικτύου.

Δείτε τις απαντήσεις που δόθηκαν εκτός Διαδικτύου και/ή το πρόσθετο υλικό που υποβλήθηκε μαζί με ορισμένες απαντήσεις που δόθηκαν μέσω Διαδικτύου.

Στατιστικά

Αποτελέσματα της διαβούλευσης και επόμενα στάδια
Έκθεση σχετικά με τις διαβουλεύσεις για την πράσινη βίβλο:«Για επαρκή, βιώσιμα και ασφαλή ευρωπαϊκά συνταξιοδοτικά συστήματα»
pdf български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska
Full Summary of consultation responses to the Green Paper towards adequate, sustainable and safe European pension systems
pdf English
Προστασία προσωπικών δεδομένων

Ειδική δήλωση για την προστασία της ιδιωτικής ζωής