Διαδρομή πλοήγησης

Δημόσιες διαβουλεύσεις και άλλες δραστηριότητες διαβούλευσης

Τίτλος

Public consultation on the new EU occupational safety and health policy framework

Τομέας/είς πολιτικής

Employment and Social Affairs

Ομάδα/ες στόχος/οι

All citizens and organisations are welcome to contribute to this consultation. Contributions are particularly sought by representatives of Member States public authorities, social partner organisations, and stakeholders and experts with an interest in the area of occupational safety and health.

Περίοδος διαβούλευσης
Από:     31/05/2013     μέχρι :   26/08/2013
Στόχος της διαβούλευσης

The main purpose of this consultation is to gather insights and contributions from the public further to results of the evaluation of the European Strategy on Safety and Health at Work 2007-2012. This should help identify current and future challenges in the occupational safety and health area, and identify solutions to address these challenges.

Πώς να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας

Through online questionnaire (IPM)

Δείτε το έγγραφο της διαβούλευσης
pdf English
 
Δείτε το ερωτηματολόγιο:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=healthandsafety
Έγγραφα αναφοράς και άλλες συναφείς διαβουλεύσεις
External study on the evaluation of the European strategy on Safety and Health at Work 2007-2012
pdf English
Στοιχεία επικοινωνίας
αρμόδια υπηρεσία : DG Employment, Social Affairs and inclusion, Unit B3
ηλεκτρονική διεύθυνση : EMPL-CONSULTATION-OSH@ec.europa.eu
ταχυδρομική διεύθυνση :DG Employment, Social Affairs and inclusion, Unit B3 - Euforum Building 10, rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg
Δείτε τις απαντήσεις
Replies via email and post
Replies via online questionnaire
Αποτελέσματα της διαβούλευσης και επόμενα στάδια
Public consultation on the new occupational health and safety policy framework - Results
pdf English
Προστασία προσωπικών δεδομένων

Ειδική δήλωση για την προστασία της ιδιωτικής ζωής

  pdf English