Διαδρομή πλοήγησης

Δημόσιες διαβουλεύσεις

Τίτλος

Revision of the EU provisions on coordination of long-term care benefits and unemployment benefits (Regulation (EC) No 883/2004)

Τομέας/είς πολιτικής

EU Social Security Coordination and Free Movement

Ομάδα/ες στόχος/οι

General public and organisations

Περίοδος διαβούλευσης
Από:     05/12/2012     μέχρι :   05/03/2013
Στόχος της διαβούλευσης

Collection of opinions and experiences on EU law on social security in the situations with an EU cross-border element. In particular, the aim of the consultation is to gather ideas on how to remove existing problems or obstacles in the area of coordination of unemployment and long-term care benefits for persons who are in a cross-border situation.

Πώς να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας

Through online questionnaire (IPM)

Δείτε το έγγραφο της διαβούλευσης
 
Δείτε το ερωτηματολόγιο:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=Benefits&lang=en
Έγγραφα αναφοράς και άλλες συναφείς διαβουλεύσεις
Στοιχεία επικοινωνίας
αρμόδια υπηρεσία : DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit B4
ηλεκτρονική διεύθυνση : empl-b4-unit@ec.europa.eu
ταχυδρομική διεύθυνση : DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit B4, Rue Joseph II 27 - 1049 Bruxelles
Δείτε τις απαντήσεις

Για λόγους διαφάνειας, καλούνται οι οργανισμοί να δημοσιοποιούν κάθε πληροφορία που τους αφορά , μέσω της καταχώρισής τους στο Μητρώο Εκπροσώπων Συμφερόντων και της αποδοχής του κώδικα δεοντολογίας . Αν ένας οργανισμός δεν έχει καταχωριστεί, η απάντησή του δημοσιεύεται χωριστά από τις απαντήσεις των καταχωρισμένων οργανισμών.

Αποτελέσματα της διαβούλευσης και επόμενα στάδια
Προστασία προσωπικών δεδομένων

Ειδική δήλωση για την προστασία της ιδιωτικής ζωής

  pdf English

    Διαδώστε το

  • Μιλήστε γι` αυτό μέσω Twitter Μοιραστείτε το στο Facebook Διαδώστε το στο google+