Διαδρομή πλοήγησης

Δημόσιες διαβουλεύσεις και άλλες δραστηριότητες διαβούλευσης

Τίτλος

Consultation in view of a possible designation of 2012 as European Year for Active Ageing and Intergenerational Solidarity

Τομέας/είς πολιτικής

Employment and social affairs

Ομάδα/ες στόχος/οι

Relevant stakeholders, such as EU-level NGOs, social partners, Member State governments and agencies as well as organisations representing regional and local governments, experts on ageing, intergenerational solidarity, communication and behavioural/attitude change.

Περίοδος διαβούλευσης
Από:     01/06/2009     μέχρι :   31/07/2009
Στόχος της διαβούλευσης

 

Background

Following a conference on intergenerational solidarity in April 2008 under the Slovenian Presidency, there have been calls to organise a European Year for Active Ageing and Intergenerational Solidarity. Such a European Year should strengthen intergenerational solidarity by increasing the awareness of the contribution of older people to society and by spreading innovative measures which could help to mobilise the full potential of the ageing baby-boom cohorts.

The purpose of the present consultation is to collect ideas and suggestions from key stakeholders and experts on how to achieve the greatest possible impact with such a European Year and to help the Commission decide whether and how to organise a European Year.

Πώς να υποβάλετε τις παρατηρήσεις σας

We welcome contributions from citizens, organisations and public authorities.

  • If you are answering this consultation as a citizen, please click here to submit your contribution.
  • If you are answering this consultation on behalf of an organisation, please click here to submit your contribution.
  • If you are answering this consultation on behalf of a public authority, please click here to submit your contribution.

Received contributions will be published on the Internet. It is important to read the specific privacy statement attached to this consultation for information on how your personal data and contribution will be dealt with.

Δείτε το έγγραφο της διαβούλευσης
pdf Deutsch English français
 
Δείτε το ερωτηματολόγιο:
http://europastag.empl.cec/employment_social/emplweb/families/docs/consultationsDocs/Consultation.doc
Έγγραφα αναφοράς και άλλες συναφείς διαβουλεύσεις
Στοιχεία επικοινωνίας
αρμόδια υπηρεσία : European Commission, Directorate General EMPL, E1
ηλεκτρονική διεύθυνση : empl-consultation-ey-2012@ec.europa.eu
ταχυδρομική διεύθυνση :Rue de la loi 200, 1049 Bruxelles
Δείτε τις απαντήσεις

Για λόγους διαφάνειας, καλούνται οι οργανισμοί να δημοσιοποιούν κάθε πληροφορία που τους αφορά , μέσω της καταχώρισής τους στο Μητρώο Εκπροσώπων Συμφερόντων και της αποδοχής του κώδικα δεοντολογίας . Αν ένας οργανισμός δεν έχει καταχωριστεί, η απάντησή του δημοσιεύεται χωριστά από τις απαντήσεις των καταχωρισμένων οργανισμών.

Αποτελέσματα της διαβούλευσης και επόμενα στάδια
Summary of responses received
pdf English
Προστασία προσωπικών δεδομένων

Ειδική δήλωση για την προστασία της ιδιωτικής ζωής

  pdf Deutsch English français