Cesta

Veřejné konzultace a další konzultační činnost

Název

EU initiatives for the enforcement of EU rules on freedom of movement for workers

Oblast(-i)

Employment and Social Affairs

Cílová(-é) skupina(-y)

All citizens, national, regional and local authorities, trade unions, employers, ONGs, academics, other stakeholders with an interest in the free movement of workers

Trvání konzultace
Od :     17/06/2011     do :   12/08/2011
Cíl konzultace

The objective of the consultation is to assess how to best ensure the enforcement of the right to free movement of workers and contribute to the removal of obstacles. The European Commission wishes to obtain input from relevant stakeholders and citizens for possible future initiatives and actions in this regard.

Jak zaslat příspěvek

The questionnaire is available in all EU languages. We welcome contributions from citizens, organisations and public authorities.

The questionnaire is available online to be completed:

Answers can also be sent by e-mail to the following address: empl-b4-public-consultation@ec.europa.eu

Zobrazit podkladový dokument ke konzultaci
 
Zobrazit dotazník :
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=freeMovementCit&lang=en

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=freeMovementOrg&lang=en
Referenční dokumenty a související konzultace
Kontaktní údaje
příslušný útvar : Directorate-General Employment, Social Affairs and Inclusion - Unit B4: Free movement of workers, coordination of social security schemes
e-mail : empl-b4-public-consultation@ec.europa.eu
poštovní adresa :European Commission - Directorate-General Employment, Social Affairs and Inclusion - Unit B4: Free movement of workers, coordination of social security schemes - Rue Joseph II, 27 08/75 B-1040 Brussels Belgium
Zobrazit příspěvky

V zájmu transparentnosti vyzývá Komise organizace, aby se zaregistrovaly do rejstříku transparentnosti EU, a poskytly tak veřejnosti údaje o sobě, a aby se zavázaly k dodržování jeho kodexu chování. Příspěvky neregistrovaných organizací budou zveřejněny odděleně od příspěvků organizací registrovaných.

Výsledky konzultace a další kroky
Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

  pdf English