Cesta

Veřejné konzultace a další konzultační činnost

Název

Zelená kniha – Na cestě k přiměřeným, udržitelným a spolehlivým důchodovým systémům v Evropě

Oblast(-i)

Ekonomické záležitosti Zaměstnanost a sociální věci Vnitřní trh

Cílová(-é) skupina(-y)

Konzultace se mohou zúčastnit všichni občané i organizace. Zejména budou vítány příspěvky od členských států, orgánů veřejné správy, podnikatelského sektoru, sociálních partnerů a nevládních organizací.

Trvání konzultace
Od :     07/07/2010     do :   15/11/2010
Cíl konzultace

Evropa potřebuje, aby její občané měli spolehlivě zajištěny přiměřené a udržitelné důchody. V důsledku rychlého stárnutí populace čelí důchodové systémy bezprostřednímu i dlouhodobému tlaku. Hodně členských států již provedlo podstatné reformy, ale zřejmě bude potřeba jít ještě dál. Demografický tlak ještě zintenzivnila ekonomická a finanční krize a některé důchodové systémy se nacházejí ve výrazně riskantní situaci. Pokud má EU náležitě podpořit a doplnit úsilí členských států o zajištění přiměřených a udržitelných důchodů pro své občany, je třeba dosud nekomplexní a roztříštěnou politickou koordinaci a právní předpisy EU revidovat, protože sociální politika, ekonomická politika a regulace finančního sektoru na sebe vzájemně navazují a nelze je oddělit. Tato konzultace se týká právě toho, jak může EU tohoto cíle dosáhnout. Její zahájení je spojeno se zveřejněním výše zmíněné zelené knihy.

Zobrazit podkladový dokument ke konzultaci
pdf български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska
 
Zobrazit dotazník :
Zelená kniha – Na cestě k přiměřeným, udržitelným a spolehlivým důchodovým systémům v Evropě

pdf български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska
Referenční dokumenty a související konzultace
Shrnutí pro veřejnost: Návrh EU na veřejnou konzultaci týkající se důchodů
pdf български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska
Accompanying document to the Green Paper - towards adequate, sustainable and safe European pension systems
pdf English
Kontaktní údaje
příslušný útvar : Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti, oddělení E4: Sociální ochrana a sociální začleňování Generální ředitelství pro hospodářské a finanční záležitosti, oddělení B3 Reformy trhu práce Generální ředitelství pro vnitřní trh, Finanční instituce, oddělení H2: Pojištění a důchody
Zobrazit příspěvky

Given the volume of consultation responses received, the most manageable and timely way to publish the online responses is in an Excel file (MS Office) which may also allow for easier searching and comparison of specific answers.
Due to the length of some texts, the text of certain cells may not display fully or correctly on your PC screen (especially in the columns dedicated to general comments and question No.1).
Should this be the case and the content of a cell doesn't display fully or correctly on your PC screen:
select the cell where the text is not fully displayed with your mouse or arrows on the keyboard
copy the cell (press CTRL+C)
paste the copied content of the cell into any text editor (press CRTL+V).
This operation will allow you to view the full text.

Zobrazit odpovědi na internetový dotazník k této zelené knize

Zobrazit další odezvu na tuto zelenou knihu (kromě internetových dotazníků) a/nebo písemné podklady, které byly zaslány k některým internetovým dotazníkům jako doplňující materiál.

Statistiky

Výsledky konzultace a další kroky
Zpráva o konzultaci k zelené knize:„Na ceste k primereným, udržitelným a spolehlivým duchodovým systémum v Evrope“
pdf български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska
Full Summary of consultation responses to the Green Paper towards adequate, sustainable and safe European pension systems
pdf English
Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů