Cesta

Veřejné konzultace a další konzultační činnost

Název

Public consultation on the preparation of a new EU Disability Strategy 2010-2020

Oblast(-i)

Employment and social

Cílová(-é) skupina(-y)

All citizens and organisations

Trvání konzultace
Od :     04/11/2009     do :   04/01/2010
Cíl konzultace

To make progress towards the full recognition and enforcement of their rights, the European Commission is preparing a new EU Disability Strategy from 2010 to 2020.

This questionnaire asks for opinions on the problems of persons with disabilities and the ways to solve them. We appreciate replies from all citizens, organisations, businesses, academics and other stakeholders.

We will use the results of this public consultation to assess the possible impacts of different options for actions that can be included in the new Disability Strategy

Jak zaslat příspěvek

We welcome contributions from citizens, organisations and public authorities.

  • If you are answering this consultation as a citizen, please click here to submit your contribution.
  • If you are answering this consultation on behalf of an organisation, please click here to submit your contribution.
  • If you are answering this consultation on behalf of a public authority, please click here to submit your contribution.

Received contributions will be published on the Internet. It is important to read the specific privacy statement attached to this consultation for information on how your personal data and contribution will be dealt with.

Zobrazit podkladový dokument ke konzultaci
 
Zobrazit dotazník :
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=disabilitystrategy3
Referenční dokumenty a související konzultace
null
Kontaktní údaje
příslušný útvar : EMPL/G3
e-mail : EMPL-G3-UNITE@ec.europa.eu
poštovní adresa :European Commission, 1047 Bruxelles.
Zobrazit příspěvky

V zájmu transparentnosti vyzývá Komise organizace, aby se zaregistrovaly do rejstříku transparentnosti EU, a poskytly tak veřejnosti údaje o sobě, a aby se zavázaly k dodržování jeho kodexu chování. Příspěvky neregistrovaných organizací budou zveřejněny odděleně od příspěvků organizací registrovaných.

null
Výsledky konzultace a další kroky
Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů