Навигационна пътека

Обществени консултации и други консултационни дейности

Заглавие

EU initiatives for the enforcement of EU rules on freedom of movement for workers

Области на политиката

Employment and Social Affairs

Целеви групи

All citizens, national, regional and local authorities, trade unions, employers, ONGs, academics, other stakeholders with an interest in the free movement of workers

Период на допитването
От :     17/06/2011     до :   12/08/2011
Цел на допитването:

The objective of the consultation is to assess how to best ensure the enforcement of the right to free movement of workers and contribute to the removal of obstacles. The European Commission wishes to obtain input from relevant stakeholders and citizens for possible future initiatives and actions in this regard.

Как да изпратите вашите коментари и предложения

The questionnaire is available in all EU languages. We welcome contributions from citizens, organisations and public authorities.

The questionnaire is available online to be completed:

Answers can also be sent by e-mail to the following address: empl-b4-public-consultation@ec.europa.eu

Разглеждане на документа за допитване
 
Разглеждане на въпросника:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=freeMovementCit&lang=en

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=freeMovementOrg&lang=en
Документи за справка и други допитвания, свързани с настоящото допитване
За контакти
Отговорна служба: Directorate-General Employment, Social Affairs and Inclusion - Unit B4: Free movement of workers, coordination of social security schemes
Електронна поща: empl-b4-public-consultation@ec.europa.eu
Пощенски адрес:European Commission - Directorate-General Employment, Social Affairs and Inclusion - Unit B4: Free movement of workers, coordination of social security schemes - Rue Joseph II, 27 08/75 B-1040 Brussels Belgium
Разглеждане на коментарите и предложенията

В интерес на прозрачността организациите се приканват да предоставят на обществеността информация за себе си, като се регистрират в Регистъра на ЕС за прозрачност и се ангажират да спазват неговия Кодекс за добро поведение. Ако организацията не е регистрирана, коментарите и предложенията ѝ се публикува отделно от тези на регистрираните организации.

Резултати от допитването и следващи стъпки
Защита на личните данни

Специална декларация за защита на личните данни

  pdf English