Навигационна пътека

Обществени консултации и други консултационни дейности

Заглавие

Зелена книга за адекватни, устойчиви и сигурни европейски пенсионни системи

Области на политиката

Икономически въпроси, заетост и социални въпроси, вътрешен пазар

Целеви групи

Ще се радваме на участие от страна на всички граждани и организации. Особено ценни за нас са предложенията и коментарите от държави-членки, други публични органи, бизнес организации, социални партньори и неправителствени организации.

Период на допитването
От :     07/07/2010     до :   15/11/2010
Цел на допитването:

Европа трябва да гарантира адекватни, устойчиви и сигурни пенсии за своите граждани. Бързото застаряване на населението представлява както непосредствено, така и дългосрочно предизвикателство за пенсионните системи. Много държави-членки вече проведоха значителни реформи, но може да са необходими още промени. Икономическата и финансовата криза увеличи натиска на демографските тенденции и показа наличието на рискове в някои пенсионни системи. За да може ЕС да подкрепя и допълва в достатъчна степен усилията на страните членки за осигуряване на адекватни и устойчиви пенсии за гражданите, непълната и разпокъсана европейска рамка за координация на политиките и регулиране трябва да бъде заместена от цялостен подход, защото социалната политика, икономическата политика и финансовото регулиране са взаимосвързани.  С тази зелена книга се дава началото на консултация за това как ЕС може да постигне тази цел.

Разглеждане на документа за допитване
pdf български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska
 
Разглеждане на въпросника:
Зелена книга за адекватни, устойчиви и сигурни европейски пенсионни системи

pdf български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska
Документи за справка и други допитвания, свързани с настоящото допитване
Резюме за гражданите: Предложение на ЕС – обществена консултация за пенсиите
pdf български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska
Accompanying document to the Green Paper - towards adequate, sustainable and safe European pension systems
pdf English
За контакти
Отговорна служба: Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности“, отдел Е4 „Социална защита и социални услуги“ Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“, отдел B3 „Реформи на пазара на труда“ Генерална дирекция „Вътрешен пазар и услуги“, отдел H2 „Застраховане и пенсии“
Разглеждане на коментарите и предложенията

Given the volume of consultation responses received, the most manageable and timely way to publish the online responses is in an Excel file (MS Office) which may also allow for easier searching and comparison of specific answers.
Due to the length of some texts, the text of certain cells may not display fully or correctly on your PC screen (especially in the columns dedicated to general comments and question No.1).
Should this be the case and the content of a cell doesn't display fully or correctly on your PC screen:
select the cell where the text is not fully displayed with your mouse or arrows on the keyboard
copy the cell (press CTRL+C)
paste the copied content of the cell into any text editor (press CRTL+V).
This operation will allow you to view the full text.

Вижте мненията във връзка със Зелената книга, изпратени чрез онлайн въпросника.

Вижте мненията във връзка със Зелената книга, които не се основават на въпросника, и/или допълнителни писмени материали, изпратени заедно с някои отговори на онлайн въпросника.

Статистика

Резултати от допитването и следващи стъпки
Доклад относно консултацията по Зелената книга за адекватни, устойчиви и сигурни европейски пенсионни системи
pdf български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français italiano latviešu valoda lietuvių kalba magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska
Full Summary of consultation responses to the Green Paper towards adequate, sustainable and safe European pension systems
pdf English
Защита на личните данни

Специална декларация за защита на личните данни