Навигационна пътека

Обществени консултации и други консултационни дейности

Заглавие

Public consultation on the preparation of a new EU Disability Strategy 2010-2020

Области на политиката

Employment and social

Целеви групи

All citizens and organisations

Период на допитването
От :     04/11/2009     до :   04/01/2010
Цел на допитването:

To make progress towards the full recognition and enforcement of their rights, the European Commission is preparing a new EU Disability Strategy from 2010 to 2020.

This questionnaire asks for opinions on the problems of persons with disabilities and the ways to solve them. We appreciate replies from all citizens, organisations, businesses, academics and other stakeholders.

We will use the results of this public consultation to assess the possible impacts of different options for actions that can be included in the new Disability Strategy

Как да изпратите вашите коментари и предложения

We welcome contributions from citizens, organisations and public authorities.

  • If you are answering this consultation as a citizen, please click here to submit your contribution.
  • If you are answering this consultation on behalf of an organisation, please click here to submit your contribution.
  • If you are answering this consultation on behalf of a public authority, please click here to submit your contribution.

Received contributions will be published on the Internet. It is important to read the specific privacy statement attached to this consultation for information on how your personal data and contribution will be dealt with.

Разглеждане на документа за допитване
 
Разглеждане на въпросника:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=disabilitystrategy3
Документи за справка и други допитвания, свързани с настоящото допитване
null
За контакти
Отговорна служба: EMPL/G3
Електронна поща: EMPL-G3-UNITE@ec.europa.eu
Пощенски адрес:European Commission, 1047 Bruxelles.
Разглеждане на коментарите и предложенията

В интерес на прозрачността организациите се приканват да предоставят на обществеността информация за себе си, като се регистрират в Регистъра на ЕС за прозрачност и се ангажират да спазват неговия Кодекс за добро поведение. Ако организацията не е регистрирана, коментарите и предложенията ѝ се публикува отделно от тези на регистрираните организации.

null
Резултати от допитването и следващи стъпки
Защита на личните данни

Специална декларация за защита на личните данни