Навигационна пътека

Обществени допитвания

Заглавие

Revision of the EU provisions on coordination of long-term care benefits and unemployment benefits (Regulation (EC) No 883/2004)

Области на политиката

EU Social Security Coordination and Free Movement

Целеви групи

General public and organisations

Период на допитването
От :     05/12/2012     до :   05/03/2013
Цел на допитването:

Collection of opinions and experiences on EU law on social security in the situations with an EU cross-border element. In particular, the aim of the consultation is to gather ideas on how to remove existing problems or obstacles in the area of coordination of unemployment and long-term care benefits for persons who are in a cross-border situation.

Как да изпратите вашите коментари и предложения

Through online questionnaire (IPM)

Разглеждане на документа за допитване
 
Разглеждане на въпросника:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=Benefits&lang=en
Документи за справка и други допитвания, свързани с настоящото допитване
За контакти
отговорна служба : DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit B4
електронна поща : empl-b4-unit@ec.europa.eu
пощенски адрес : DG Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit B4, Rue Joseph II 27 - 1049 Bruxelles
Разглеждане на коментарите и предложенията

регистрират в Регистъра на представителите на интереси и подпишат неговия Кодекс за поведение. Ако организацията не е регистрирана, коментарите и предложенията ѝ се публикува отделно от тези на регистрираните организации.

Резултати от допитването и следващи стъпки
Защита на личните данни

Специална декларация за защита на личните данни

  pdf English

    Споделяне

  • Споделете по „Twitter“ Споделете по „Facebook“ Споделете в Google+