Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Företagens samhällsansvar (CSR)

Observera att vissa publikationer bara finns på engelska, franska och tyska.

28/01/2011

Socialt ansvarsfull upphandling - En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling  (28/01/2011)

Catalog N. : KE-32-10-584-SV-C

Socialt ansvarsfull upphandling - En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling

Offentliga upphandlingar står för omkring 17 % av EU:s bruttonationalprodukt. De har därför stor potentiell betydelse på områden som socialpolitik. Med sin vägledning om sociala hänsyn vid offentliga upphandlingar avser Europeiska kommissionen att utnyttja detta genom att a) öka upphandlande myndigheters medvetenhet om fördelarna med att välja varor och tjänster som ger bra socialt utfall och b) redogöra för vilka möjligheter som erbjuds inom dagens EU-rättsliga ramverk för att beakta sociala hänsyn i offentlig upphandling. I vägledningen ges en definition av socialt ansvarsfull offentlig upphandling (SRPP) och därefter en redogörelse för dess fördelar. SRPP betraktas utifrån EU:s sociala modell och det rättsliga och politiska synsättet på frågan inom unionen. I vägledningen utvecklas vidare en SRPP-strategi och redogörs för hur behov kan identifieras och upphandlingsförfaranden planeras. Vidare förklaras utifrån ett rättsligt perspektiv hur sociala överväganden kan beaktas under olika skeden av upphandlingsprocessen (från fastställandet av tekniska specifikationer och urvalskriterier till tilldelning av kontrakt och uppföljning av senare prestationer). För att illustrera olika steg i processen ges nationella exempel. Denna publikation finns i tryck på alla officiella EU-språk.

Läs även: Att köpa grönt! – Handbok om miljöanpassad

Mer om detta ämne Mer om detta ämne

Beställ i [EU Bookshop] Beställ iEU bookshop

pdf Ladda ner som pdf

български čeština dansk Deutsch eesti keel ελληνικά English español français italiano latviešu valoda lietuvių kalba Gaeilge magyar Malti Nederlands polski português română slovenčina slovenščina suomi svenska

Nedladdningar:121320

Liknande publikationer

    Dela med dig

  • Twitter Facebook Dela på Google+