Hoppa direkt till sökvägen och hoppa över verktygen och språkvalet

Publikationskatalog

28/01/2011

Socialt ansvarsfull upphandling - En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling

Socialt ansvarsfull upphandling - En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling

Offentliga upphandlingar står för omkring 17 % av EU:s bruttonationalprodukt. De har därför stor potentiell betydelse på områden som socialpolitik. Med sin vägledning om sociala hänsyn vid offentliga upphandlingar avser Europeiska kommissionen att utnyttja detta genom att a) öka upphandlande myndigheters medvetenhet om fördelarna med att välja varor och tjänster som ger bra socialt utfall och b) redogöra för vilka möjligheter som erbjuds inom dagens EU-rättsliga ramverk för att beakta sociala hänsyn i offentlig upphandling. I vägledningen ges en definition av socialt ansvarsfull offentlig upphandling (SRPP) och därefter en redogörelse för dess fördelar. SRPP betraktas utifrån EU:s sociala modell och det rättsliga och politiska synsättet på frågan inom unionen. I vägledningen utvecklas vidare en SRPP-strategi och redogörs för hur behov kan identifieras och upphandlingsförfaranden planeras. Vidare förklaras utifrån ett rättsligt perspektiv hur sociala överväganden kan beaktas under olika skeden av upphandlingsprocessen (från fastställandet av tekniska specifikationer och urvalskriterier till tilldelning av kontrakt och uppföljning av senare prestationer). För att illustrera olika steg i processen ges nationella exempel. Denna publikation finns i tryck på alla officiella EU-språk.

Läs även: Att köpa grönt! – Handbok om miljöanpassad

Ladda ner som pdf
Nedladdningar: 196593
Catalog N. : KE-32-10-584-SV-C

Finns i