Navigačný riadok

Sociálna zodpovednosť podnikov (SZP) v EÚ

 • 31/10/2014

  Corporate Social - Responsibility National Public Policies in the European Union - Compendium 2014

  This compendium is partly the result of seven peer reviews on corporate social responsibility (CSR) that took place in 2013 between EU Member State ministries. It provides an update on the actions taken by EU Member States since the publication of the 2011 Communication on CSR. Some of the most common approaches as well as good practices are highlighted in a series of thematic sections, relating to different parts of CSR policy. There is a substantial annex on initiatives taken Member State-by-Member State.

  This publication is available in electronic format in English.

 • 05/04/2011

  Corporate Social Responsibility - National Public Policies in the European Union

  Corporate Social Responsibility (CSR) is a well-established concept within the EU agenda, and although complex, influences a number of policy areas. This compendium of national public CSR policies in the EU identifies eight topics which reflect current CSR priorities and trends. Sections are included on socially responsible supply chain management, reporting and disclosure, and further chapters explore the potential of CSR in areas such as climate change, small and medium-sized enterprises, socially responsible investment, education and public procurement. This document provides a timely update on main Member State CSR priorities and will inform the Commission's future work. This publication is available in printed format in English, French and German.

 • 28/01/2011

  Sociálne nakupovanie - Príručka o zohľadňovaní sociálneho hľadiska pri verejnom obstarávaní

  Verejné obstarávanie činí asi 17% hrubého domáceho produktu EÚ. Jeho pákový efekt v oblastiach, ako napríklad sociálna politika, je teda značný. Svojou Príručkou pre zohľadnenie sociálnych faktorov vo verejnom obstarávaní sa Európska komisia usiluje vyťažiť (a) zvýšenie povedomia verejných obstarávateľov o prínosoch výberu tovarov a služieb, ktoré prinášajú dobré sociálne výsledky, a (b) vysvetlenie príležitostí, ktoré ponúka existujúci právny rámec EÚ pre zohľadnenie sociálnych faktorov do verejného obstarávania. Príručka definuje sociálne zodpovedné verejné obstarávanie (SZVO) pred vysvetlením jeho prínosov. Skúma SZVO v súvislosti so sociálnym modelom EÚ, a právnym a politickým prístupom k tejto téme v Únii. V príručke je rozpracovaná aj stratégia SZVO a vysvetlené, ako sa majú identifikovať potreby a postupy verejného obstarávania. Príručka tiež z právneho hľadiska vysvetľuje, ako sa možno zaoberať sociálnymi faktormi v rôznych štádiách procesu obstarávania (od definovania technických špecifikácií a výberových kritérií, k zadaniu verejnej zákazky a monitorovaniu následného plnenia). Rôzne kroky v rámci procesu ilustrujú uvedené národné príklady. Táto publikácia je k dispozícii v tlačenej forme vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie.

  Prečítajte si tiež: Zelené nakupovanie! – Príručka environmentálneho verejného obstarávania

 • 07/05/2008

  Corporate Social Responsibility - National public policies in the European Union

  The idea of this second compendium is to map out CSR policies across the 27 Member States of the European Union. It shows that public policies on this issue evolve rapidly as CSR is an innovative and flexible means to address some of the current challenges facing European societies. It is available in English, French and German.