Navigačný riadok

Sociálna zodpovednosť podnikov (SZP) v EÚ

Čo je to sociálna zodpovednosť podnikov (SZP)?

Pojem „sociálna zodpovednosť podnikov“ označuje dobrovoľné úsilie firiem, ktoré presahuje bežný rámec dodržiavania právnych predpisov. Ide o dosahovanie sociálnych a environmentálnych cieľov v rámci každodenných činností firmy. SZP sa týka celého radu oblastí:

  • stratégia Európa 2020 (najmä nové zručnosti a nové pracovné miesta, mládež, miestny rozvoj)
  • podnikanie a ľudské práva
  • podávanie správ o SZP
  • sociálne zodpovedné verejné obstarávanie

Európska komisia podporuje spoločnosti v uplatňovaní princípov spravodlivého zamestnávania, ktoré rešpektujú ľudské práva, a to najmä ak výroba prebieha mimo EÚ.

Partnerské hodnotenie politík a činností členských štátov v oblasti SZP

V rokoch 2013 a 2014 uskutočnila Európska komisia partnerské hodnotenie politík a činností členských štátov EÚ v oblasti SZP. Počas siedmych stretnutí zahŕňajúcich vždy štyri krajiny mohli členské štáty lepšie pochopiť politiky ostatných krajín v oblasti SZP a klásť si navzájom otázky. Toto hodnotenie takisto umožnilo Komisii aktualizovať vlastné informácie a zamerať sa na spoločné témy, ako aj špecifické témy jednotlivých krajín.

Európska Komisia aktualizovala svoj prehľad politík a činností členských štátov v oblasti SZP. Posledný prehľad bol z roku 2011. Aktualizovaný prehľad vychádza zo záverov vzájomných partnerských hodnotení členských štátov uskutočnených v období rokov 2013 – 2014 zameraných na záväzky v oblasti SZP. Prehľad je tematický a na príkladoch ilustruje zoznam priorít spoločných pre celú EÚ. Jeho súčasťou je podrobná príloha s prioritami jednotlivých členských štátov.

Štúdie

Súvisiace podujatia