Cale de navigare

Catalogul publicaţiilor

28/01/2011

Achiziţii responsabile social - Un ghid al aspectelor sociale care trebuie luate în considerare în procedurile de achiziţii publice

Achiziţii responsabile social -  Un ghid al aspectelor sociale care trebuie luate în considerare în procedurile de achiziţii publice

Achiziţiile publice reprezintă aproximativ 17% din produsul intern brut al UE. Influenţa lor în domenii precum politica socială este, astfel, considerabilă. În Ghidul privind luarea în considerare a apectelor sociale în achiziţiile publice, Comisia Europeană îşi propune să valorifice acest lucru (a) sensibilizând autorităţile contractante cu privire la avantajele de a opta pentru bunuri şi servicii care permit obţinerea unor rezultate sociale bune şi ,(b), explicând oportunităţile oferite de cadrul juridic UE existent pentru a lua în considerare aspectele sociale în achiziţiile publice. Ghidul defineşte achiziţiile publice responsabile din punct de vedere social (APRS) înainte de a explica beneficiile sale. Acesta analizează APRS în raport cu modelul social UE şi abordarea juridică şi politică a subiectului în cadrul Uniunii. Ghidul elaborează, de asemenea, o strategie APRS şi explică modul de identificare a nevoilor şi de planificare a procedurilor de achiziţii publice. Ghidul explică, de asemenea, din punct de vedere juridic, felul în care pot fi abordate aspectele sociale în diferitele etape ale procesului de achiziţii publice (de la definirea specificaţiilor tehnice şi a criteriilor de selecţie până la atribuirea contractelor de achiziţii şi monitorizarea execuţiei ulterioare). Sunt furnizate exemple naţionale pentru a ilustra diferitele etape ale procesului. Prezenta publicaţie este disponibilă în format tipărit în toate limbile oficiale ale UE.

Citiţi de asemenea: Achiziţii ecologice! – Ghidul achiziţiilor publice ecologice

Descărcaţi în format PDF
Descărcări: 195032
Catalog N. : KE-32-10-584-RO-C

Disponibilă pe