Cale de navigare

Responsabilitatea socială a întreprinderilor (RSI) în UE

Ce se înțelege prin responsabilitatea socială a întreprinderilor?

Acest concept definește capacitatea întreprinderilor de a face, în mod voluntar, mai mult decât prevede cadrul legal, pentru a îndeplini obiective sociale și de mediu în activitatea lor cotidiană, în diverse domenii:

  • strategia Europa 2020 (în special, noi competențe și locuri de muncă, tineret, dezvoltare locală)
  • întreprinderi și drepturile omului
  • raportarea privind responsabilitatea socială a întreprinderilor
  • responsabilitatea socială în achizițiile publice.

Comisia Europeană încurajează întreprinderile să asigure condiții de muncă echitabile, care să respecte drepturile omului, în special atunci când este vorba de produse importate din țări din afara UE.

Evaluarea reciprocă a politicilor și activităților statelor membre în domeniul RSI

Comisia Europeană a mediat o evaluare reciprocă a activităților derulate de statele membre în materie de RSI, în perioada 2013-2014. Astfel, au fost organizate 7 reuniuni (la fiecare dintre ele participând câte 4 țări), cu scopul de a facilita înțelegerea politicilor de RSI pe care le aplică fiecare dintre ele și de a încuraja discuțiile pe marginea acestora. Acest exercițiu i-a permis Comisiei să își actualizeze propriile registre și să analizeze teme de interes comun sau specifice fiecărei țări în parte.

Comisia Europeană și-a actualizat Culegerea privind activitățile și politicile statelor membre în materie de responsabilitate socială a întreprinderilor. Versiunea anterioară datează din 2011. Culegerea reprezintă o concluzie a unei evaluări reciproce efectuate în perioada 2013-2014 de către și împreună cu statele membre, evaluare care a vizat angajamentele lor în materie de RSI. Culegerea este structurată pe teme, ilustrează priorități comune întregii Uniuni și conține o anexă substanțială care abordează prioritățile naționale.

Studii

Evenimente conexe