Ścieżka nawigacji

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w UE

 • 31/10/2014

  Corporate Social - Responsibility National Public Policies in the European Union - Compendium 2014

  This compendium is partly the result of seven peer reviews on corporate social responsibility (CSR) that took place in 2013 between EU Member State ministries. It provides an update on the actions taken by EU Member States since the publication of the 2011 Communication on CSR. Some of the most common approaches as well as good practices are highlighted in a series of thematic sections, relating to different parts of CSR policy. There is a substantial annex on initiatives taken Member State-by-Member State.

  This publication is available in electronic format in English.

 • 05/04/2011

  Corporate Social Responsibility - National Public Policies in the European Union

  Corporate Social Responsibility (CSR) is a well-established concept within the EU agenda, and although complex, influences a number of policy areas. This compendium of national public CSR policies in the EU identifies eight topics which reflect current CSR priorities and trends. Sections are included on socially responsible supply chain management, reporting and disclosure, and further chapters explore the potential of CSR in areas such as climate change, small and medium-sized enterprises, socially responsible investment, education and public procurement. This document provides a timely update on main Member State CSR priorities and will inform the Commission's future work. This publication is available in printed format in English, French and German.

 • 28/01/2011

  Kwestie społeczne w zakupach Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych

  Około 17% produktu krajowego brutto w UE pochodzi z zamówień publicznych. Mogą one zatem mieć istotny wpływ na takie dziedziny, jak polityka społeczna. Udostępniając Przewodnik po społecznych aspektach zamówień publicznych Komisja Europejska zamierza wykorzystać ten fakt w celu osiągnięcia podwójnej korzyści: a) podniesienia wśród instytucji zamawiających świadomości pożytków wynikających z wybierania towarów i usług w sposób społecznie użyteczny oraz b) wskazania oferowanych przez istniejące ramy prawne UE możliwości uwzględnienia aspektów społecznych w zamówieniach. Przewodnik definiuje społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne, a następnie wyjaśnia, jakie korzyści one przynoszą. Omawia takie zamówienia w odniesieniu do modelu społecznego UE oraz prawnego i politycznego podejścia do tej kwestii w Unii. Przedstawia również strategię w tym zakresie oraz sposoby określania potrzeb i planowania procedur zamówień publicznych. Wyjaśnia także z perspektywy prawnej, jak aspekty społeczne można uwzględnić na różnych etapach procesu zamówień (od określenia specyfikacji technicznych i kryteriów wyboru po udzielanie zamówień i monitorowanie realizacji). W celu zilustrowania poszczególnych etapów procesu zaprezentowano przykłady krajowe. Niniejsza publikacja jest dostępna w formie drukowanej we wszystkich językach urzędowych UE.

  Przeczytaj także: Ekologiczne zakupy ! – Podręcznik dotyczący ekologicznych zamówień publicznych

 • 07/05/2008

  Corporate Social Responsibility - National public policies in the European Union

  The idea of this second compendium is to map out CSR policies across the 27 Member States of the European Union. It shows that public policies on this issue evolve rapidly as CSR is an innovative and flexible means to address some of the current challenges facing European societies. It is available in English, French and German.