Navigācijas ceļš

Korporatīvā sociālā atbildība (KSA) Eiropas Savienībā

 • 31/10/2014

  Corporate Social - Responsibility National Public Policies in the European Union - Compendium 2014

  This compendium is partly the result of seven peer reviews on corporate social responsibility (CSR) that took place in 2013 between EU Member State ministries. It provides an update on the actions taken by EU Member States since the publication of the 2011 Communication on CSR. Some of the most common approaches as well as good practices are highlighted in a series of thematic sections, relating to different parts of CSR policy. There is a substantial annex on initiatives taken Member State-by-Member State.

  This publication is available in electronic format in English.

 • 05/04/2011

  Corporate Social Responsibility - National Public Policies in the European Union

  Corporate Social Responsibility (CSR) is a well-established concept within the EU agenda, and although complex, influences a number of policy areas. This compendium of national public CSR policies in the EU identifies eight topics which reflect current CSR priorities and trends. Sections are included on socially responsible supply chain management, reporting and disclosure, and further chapters explore the potential of CSR in areas such as climate change, small and medium-sized enterprises, socially responsible investment, education and public procurement. This document provides a timely update on main Member State CSR priorities and will inform the Commission's future work. This publication is available in printed format in English, French and German.

 • 28/01/2011

  Sociāls “iepirkums” - Rokasgrāmata sociālo apsvērumu ietveršanai publiskajos iepirkumos

  Publiskie iepirkumi veido apmēram 17 % no ES iekšzemes kopprodukta. Tādēļ to ietekme tādās jomās kā sociālā politika ir ievērojama. Eiropas Komisija savā Rokasgrāmatā par sociālu apsvērumu ņemšanu vērā publiskā iepirkuma procedūrās cenšas to vēl vairāk nostiprināt, pirmkārt, uzlabojot līgumslēdzēju iestāžu informētību par ieguvumiem no tādu preču un pakalpojumu izvēles, kuri sniedz labus sociālos rezultātus, un, otrkārt, izskaidrojot patlaban spēkā esošā ES tiesiskā regulējuma piedāvātās iespējas, lai publiskā iepirkuma procedūrās tiktu ņemti vērā sociālie apsvērumi. Rokasgrāmatā ir definēta sociāli atbildīga publiskā iepirkuma procedūra (SRPP) un tikai pēc tam tiek izskaidrotas tās priekšrocības. SRPP tajā ir apskatīta saistībā ar ES sociālo modeli un Savienības tiesisko un politisko pieeju šim jautājumam. Rokasgrāmatā ir arī izstrādāta SRPP stratēģija un ir izskaidrots, kā konstatēt vajadzības un plānot iepirkuma procedūras. Rokasgrāmatā no tiesiskā viedokļa ir izskaidrots arī tas, kā sociālos apsvērumus iespējams ņemt vērā dažādos iepirkuma procedūras posmos (sākot ar tehnisko specifikāciju un atlases kritēriju noteikšanu un beidzot ar līgumu piešķiršanu un to izpildes uzraudzību). Lai izskaidrotu dažādos šajā procesā veicamos pasākumus, tiek sniegti atsevišķu valstu piemēri. Šī publikācija drukātā veidā ir pieejama visās oficiālajās ES valodās.

  Lasiet arī: Videi draudzīgs “iepirkums”! – Videi draudzīga valsts iepirkuma rokasgrāmata

 • 07/05/2008

  Corporate Social Responsibility - National public policies in the European Union

  The idea of this second compendium is to map out CSR policies across the 27 Member States of the European Union. It shows that public policies on this issue evolve rapidly as CSR is an innovative and flexible means to address some of the current challenges facing European societies. It is available in English, French and German.