Naršymo kelias

Įmonių socialinė atsakomybė (ĮSA) Europos Sąjungoje

Kai kurie leidiniai gali būti tik anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis.

28/01/2011

Perkant socialiai Vadovas – socialiniai aspektai viešuosiuose pirkimuose  (28/01/2011)

Catalog N. :KE-32-10-584-LT-C

Perkant socialiai Vadovas – socialiniai aspektai viešuosiuose pirkimuose

Viešieji pirkimai sudaro apie 17 proc. ES bendrojo vidaus produkto. Todėl jų įtaka itin pastebima įvairiose srityse, pavyzdžiui, socialinės politikos. Europos Komisija savo „Gairėmis socialiai atsakingiems viešiesiems pirkimams vykdyti“ siekia pasinaudoti tuo a) didindama valdžios institucijų informuotumą apie tai, kodėl naudinga rinktis prekes ir paslaugas, užtikrinančias teigiamus socialinius rezultatus; b) aiškindama, kokiomis ES teisinės sistemos siūlomomis galimybėmis galima pasinaudoti vykdant socialiai atsakingus viešuosius pirkimus. Šiose gairėse apibūdinami socialiai atsakingi viešieji pirkimai (SAVP) ir aiškinama jų nauda. Apie SAVP kalbama laikantis ES socialinio modelio ir teisinio bei politinio požiūrio į tą dalyką Europos Sąjungoje. Gairėse taip pat paaiškinta SAVP strategija ir tai, kaip nustatyti poreikius ir planuoti viešojo pirkimo procedūras. Gairėse teisiniu požiūriu išdėstyta, kaip įvairiuose viešojo pirkimo etapuose turi būti paisoma socialinių sumetimų (pradedant techninių specifikacijų, atrankos kriterijų nustatymu ir baigiant sutarčių pasirašymu bei jų vykdymo stebėjimu). Pateikiami nacionaliniai pavyzdžiai, iliustruojantys įvairius šio proceso etapus. Šis leidinys yra išspausdintas visomis oficialiosiomis ES kalbomis.

Skaitykite taip pat: Perkant „žaliai“! – Aplinkai naudingų viešųjų pirkimų vadovas

    Siųsti draugams

  • „Twitter“ Skelbti „Facebook“ Bendrinti „Google+“