Naršymo kelias

Įmonių socialinė atsakomybė (ĮSA) Europos Sąjungoje

 • 31/10/2014

  Corporate Social - Responsibility National Public Policies in the European Union - Compendium 2014

  This compendium is partly the result of seven peer reviews on corporate social responsibility (CSR) that took place in 2013 between EU Member State ministries. It provides an update on the actions taken by EU Member States since the publication of the 2011 Communication on CSR. Some of the most common approaches as well as good practices are highlighted in a series of thematic sections, relating to different parts of CSR policy. There is a substantial annex on initiatives taken Member State-by-Member State.

  This publication is available in electronic format in English.

 • 05/04/2011

  Corporate Social Responsibility - National Public Policies in the European Union

  Corporate Social Responsibility (CSR) is a well-established concept within the EU agenda, and although complex, influences a number of policy areas. This compendium of national public CSR policies in the EU identifies eight topics which reflect current CSR priorities and trends. Sections are included on socially responsible supply chain management, reporting and disclosure, and further chapters explore the potential of CSR in areas such as climate change, small and medium-sized enterprises, socially responsible investment, education and public procurement. This document provides a timely update on main Member State CSR priorities and will inform the Commission's future work. This publication is available in printed format in English, French and German.

 • 28/01/2011

  Perkant socialiai Vadovas – socialiniai aspektai viešuosiuose pirkimuose

  Viešieji pirkimai sudaro apie 17 proc. ES bendrojo vidaus produkto. Todėl jų įtaka itin pastebima įvairiose srityse, pavyzdžiui, socialinės politikos. Europos Komisija savo „Gairėmis socialiai atsakingiems viešiesiems pirkimams vykdyti“ siekia pasinaudoti tuo a) didindama valdžios institucijų informuotumą apie tai, kodėl naudinga rinktis prekes ir paslaugas, užtikrinančias teigiamus socialinius rezultatus; b) aiškindama, kokiomis ES teisinės sistemos siūlomomis galimybėmis galima pasinaudoti vykdant socialiai atsakingus viešuosius pirkimus. Šiose gairėse apibūdinami socialiai atsakingi viešieji pirkimai (SAVP) ir aiškinama jų nauda. Apie SAVP kalbama laikantis ES socialinio modelio ir teisinio bei politinio požiūrio į tą dalyką Europos Sąjungoje. Gairėse taip pat paaiškinta SAVP strategija ir tai, kaip nustatyti poreikius ir planuoti viešojo pirkimo procedūras. Gairėse teisiniu požiūriu išdėstyta, kaip įvairiuose viešojo pirkimo etapuose turi būti paisoma socialinių sumetimų (pradedant techninių specifikacijų, atrankos kriterijų nustatymu ir baigiant sutarčių pasirašymu bei jų vykdymo stebėjimu). Pateikiami nacionaliniai pavyzdžiai, iliustruojantys įvairius šio proceso etapus. Šis leidinys yra išspausdintas visomis oficialiosiomis ES kalbomis.

  Skaitykite taip pat: Perkant „žaliai“! – Aplinkai naudingų viešųjų pirkimų vadovas

 • 07/05/2008

  Corporate Social Responsibility - National public policies in the European Union

  The idea of this second compendium is to map out CSR policies across the 27 Member States of the European Union. It shows that public policies on this issue evolve rapidly as CSR is an innovative and flexible means to address some of the current challenges facing European societies. It is available in English, French and German.