Naršymo kelias

Įmonių socialinė atsakomybė (ĮSA) Europos Sąjungoje

Kas yra įmonių socialinė atsakomybė?

Įmonių socialinė atsakomybė – tai kai užsiimdamos kasdienine verslo veikla bendrovės socialinėje ir aplinkos srityse savanoriškai siekia daugiau nei pagal teisės aktus nustatytų tikslų. Įmonių socialinė atsakomybė apima įvairias sritis:

  • strategijos „Europa 2020“ (ypač naujų įgūdžių ir darbo vietų, jaunimo, vietos vystymosi sritis),
  • verslo ir žmogaus teisių,
  • įmonių socialinės atsakomybės atskaitomybės,
  • socialiai atsakingų viešųjų pirkimų.

Europos Komisija skatina bendroves laikytis sąžiningos užimtumo praktikos nepažeidžiant žmogaus teisių, ypač jei produktai atvežami iš ES nepriklausančių šalių.

Valstybių narių ĮSA srities politikos ir veiklos tarpusavio peržiūra

Europos Komisija surengė ES valstybių narių įmonių socialinės atsakomybės srities veiklos 2013–2014 m. tarpusavio peržiūrą. Buvo surengti 7 posėdžiai, kurių kiekviename dalyvavo 4 šalių atstovai. Jų tikslas buvo padėti valstybėms narėms geriau suprasti viena kitos ĮSA politiką ir sudaryti galimybę apie ją užduoti klausimus. Ši iniciatyva pačiai Komisijai taip pat suteikė progą atnaujinti savo duomenis ir apsvarstyti bendras ir konkrečių šalių temas.

Europos Komisija atnaujino informacijos apie valstybių narių įmonių socialinės atsakomybės politiką ir veiklą rinkinį. Paskutinis rinkinys buvo paskelbtas 2011 m. Jis parengtas pasibaigus 2013 – 2014 m. valstybių narių įsipareigojimų dėl įmonių socialinės atsakomybės tarpusavio vertinimui. Rinkinyje informacija pateikiama pagal temas, iliustruojant įvairų ES šalių bendrus prioritetus, ir pridėtas svarbus priedas, skirtas nacionaliniams prioritetams.

Tyrimai

Susiję renginiai