Navigacijski put

Korporativna društvena odgovornost (KDO) u EU-u

Što je KDO?

Korporativna društvena odgovornost odnosi se na slučajeve kada poduzeća tijekom svojih dnevnih poslovnih aktivnosti dobrovoljno provode više od onog što je propisano zakonom kako bi ostvarila društvene i ekološke ciljeve. Ona obuhvaća niz područja:

  • Europa 2020. (posebice nove vještine i poslovi, mladi, lokalni razvoj)
  • Posao i ljudska prava
  • Izvješćivanje o KDO-u
  • Društvena odgovornost u postupku javne nabave

Europska komisija potiče poduzeća da primjenjuju pravedne postupke zapošljavanja tijekom kojih se poštuju ljudska prava, a posebice kada proizvodi potječu iz područja izvan EU-a.

Stručni pregled politika i aktivnosti država članica povezanih s KDO-om

Europska komisija provela je stručni pregled aktivnosti država članica EU-a povezanih s KDO-om u razdoblju 2013. – 2014. Održano je sedam sastanaka – na svakom su sudjelovale četiri države – kako bi se među državama članicama uspostavilo bolje međusobno razumijevanje politika povezanih s KDO-om te kako bi države međusobno raspravile o njima. Taj je postupak ujedno Komisiji omogućio ažuriranje njezinih vlastitih zapisa i analizu zajedničkih tema te tema specifičnih za svaku državu.

Europska komisija ažurirala je svoju zbirku politika i djelatnosti država članica u području korporativne društvene odgovornosti. Zbirka je posljednji put ažurirana 2011. Time se zaključuje stručni pregled obveza u pogledu korporativne društvene odgovornosti koji je u razdoblju 2013. – 2014. Komisija provela zajedno s državama članicama. Zbirka je oblikovana tematski, u njoj su navedeni zajednički prioriteti na razini EU-a i sadržava opsežan prilog s nacionalnim prioritetima.

Studije

Povezani događaji